Debatt: En politik för ett Kalmar län i framkant!

Debatt: En politik för ett Kalmar län i framkant!

2021-09-14 Av av Oskarshamns-Nytt
Annons: Oskarshamns kommun

DEBATTARTIKEL

Nu närmar sig ett spännande valår, som på många vis kommer avgöra hur vårt land, vår region och våra kommuner ska utvecklas och skötas.

Det går att dra många slutsatser från den senaste tidens coronapandemi.

Möjligheterna till hemarbete har resulterat i att människor som vill lämna storstadslivet för landsbygden i Kalmar län har flyttat hit, arbete inom vård, skola, omsorg och företag kan ställa om snabbt när det behövs, men även att samhället är skört vad gäller stora kriser.

”Behöver bli bättre”

Där behöver vi bli bättre på att förbereda oss.

I regionen har Moderaterna under mandatperioden lagt en mängd förslag för att rusta verksamheten för framtiden.

Bland annat om att på djupet genomlysa ekonomin, identifiera undvikbara kostnader och slippa höja skatten.

Men i stället har det politiska styret förlitat sig på tillfälliga statsbidrag och positiva börsutfall.

Moderaterna har tagit den ökade kostnaden för bemanningsbolag på allvar – 40 miljoner kronor har under en tioårsperiod blivit 250 miljoner kronor.

”Vi har följt de regioner som fört en framgångsrik personalpolitik och förgäves lagt flertalet förslag för att vårt län också ska nå dit”

MALIN SJÖLANDER (M)

Vi har följt de regioner som fört en framgångsrik personalpolitik och förgäves lagt flertalet förslag för att vårt län också ska nå dit.

Sjukvården i Kalmar län har i många fall väldigt goda resultat och nöjda patienter.

”Bättre kan det bli”

Men bättre kan det bli.

Bland annat är väntetiderna till vissa verksamheter oacceptabelt långa, ett exempel är 1177 som får allt svårare att klara ledtiderna.

”1177 är en viktig väg in i vården och med långa väntetider riskerar patienter att hamna fel i vården”

1177 är en viktig väg in i vården och med långa väntetider riskerar patienter att hamna fel i vården.

I takt med att vår befolkning blir äldre kommer sjukvårdens och äldreomsorgens insatser behöva utvecklas.

Många lever med kroniska sjukdomar eller har överlevt sjukdomar som stroke, cancer eller Covid-19, med långvariga eller livslånga biverkningar.

Sjukvården får aldrig överge dessa patienter, därför behövs reformer som skapar trygghet och bättre livskvalitet för dessa grupper.

Moderaterna vill också tillföra närvårdsplatser, där patienter som annars ramlar mellan de olika vårdnivåerna kan få rätt vård.

”Välmående näringsliv”

För att klara av allt detta behövs ett välmående näringsliv i Kalmar län.

Det är trots allt företagen och dess personal som betalar välfärden.

Därför måste det till nya och bättre metoder för att bland annat, tillsammans med kommunerna, lobba för större satsningar på vägar, järnvägar och bredband i länet.

Vi i Moderaterna anser att Kalmar län har goda kunskaper och mycket kompetens inom energiområdet.

Det måste utnyttjas.

Men då krävs också en regional samling, för att tydligt peka ut kärnkraften som en möjlighet och där den kompetensbas länet byggt upp också ska nyttjas.

Samtidigt måste vi samla oss kring andra energislag för att få en mix som gynnar länets företag och befolkningen som långsiktigt borgar för en trygg energiförsörjning.

Nu startar Moderaternas arbete med att ta fram en politisk plattform för att lösa dessa, och många andra utmaningar.

En politik för ett Kalmar län i framkant!

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen tillika oppositionsråd

Dela gärna artikeln: