Debatt: Ett stöd för dem som stöttar oss

Debatt: Ett stöd för dem som stöttar oss

2020-12-02 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Året 2020 blev långt och tungt.

Hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens anställda har drabbats hårt av pandemin och därför behövs en miljard kronor till psykosocialt stöd till sjukvårdens anställda. Det skriver fyra liberaler.

Lina Nordquist (L). FOTO: SVERIGES RIKSDAG

Helger. Födelsedagar. Julafton.

Dygnet runt, året om, finns sjukvård och omsorg för att stötta de av oss som behöver.

I år blev den uppgiften oerhörd.

Människor har slitit långa arbetspass i tung skyddsutrustning.

Många har haft ett högt tempo under osäkerhet och press.

”Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden har gjort insatser under covid-19-pandemin som är svåra att ens föreställa sig”

LINA NORDQUIST (L), BARBRO WESTERHOLM (L), JOHANNA WYCKMAN (L), SEBASTIAN HALLÉN (L)

Arbetspass har fört med sig etisk och känslomässig stress, när svårt sjuka inte får vara nära sina anhöriga.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden har gjort insatser under covid-19-pandemin som är svåra att ens föreställa sig.

För detta riskerar de att betala med sin hälsa.

”Kan själv bli sjuk”

En så hårt pressad arbetssituation som årets för med sig risker för sömnproblem, utmattning, ångest och till och med posttraumatisk stress. Den som hjälper de sjuka kan själv bli sjuk.

Liberalerna, Centerpartiet och regeringen tillför därför 500 miljoner kronor – pengar för att landets kommuner och regioner ska kunna stötta de människor som bär det tyngsta lasset under pandemin.

350 miljoner fördelas till regionerna och 150 miljoner till kommunerna.

En halv miljard för gott krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd – det är en fråga om anständighet.

8 miljoner till Kalmar län

Över hela landet ska resurserna finnas för att stötta de anställda som behöver samtalsstöd och annan vård. Region Kalmar län får drygt 8 miljoner kronor.

Vi måste värna anställdas hälsa under covid-19-pandemin, säkra hjälpen till de som dygnet runt jobbar för att ge oss bästa tänkbara vård.

Den här satsningen är ett stöd för de som stöttar oss.

En halv miljard för de som sliter hårdast.

Och dessutom: att värna deras hälsa är att skydda sköra och sjuka människors liv hela vägen fram.

Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson riksdagsledamot (L)

Barbro Westerholm, folkhälsopolitisk talesperson riksdagsledamot (L)

Johanna Wyckman, Regionråd (L)

Sebastian Hallén, ledamot i regionfullmäktige (L)

Barbro Westerholm (L). FOTO: SVERIGES RIKSDAG
Johanna Wyckman (L). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Dela gärna artikeln: