Debatt inför kyrkovalet: En hållbar miljö skapas genom ett ödmjukt synsätt

Debatt inför kyrkovalet: En hållbar miljö skapas genom ett ödmjukt synsätt

2021-09-13 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

En hållbar miljö skapas genom ett ödmjukt synsätt, betonar Helena Rosenberg (C), kandidat till stiftsfullmäktige i Växjö stift och till Ålems kyrkofullmäktige.

Det är valspurt i kyrkovalet 2021 och på söndag den 19 september avgörs vilka som kommer in i styrelserna i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Vi är några stycken från Centerpartiet i Kalmar län som ställer upp som kandidater till stiftsfullmäktige.

Högst upp på den listan står Åsa Felix Everbrand från Mörbylånga, Nils Grönqvist från Madesjö, jag själv från Ålem och Anders Åkesson från Kalmar.

Är ny på listan

De andra tre sitter redan med i stiftsfullmäktige, så eftersom jag är ny på listan vill jag presentera varför jag engagerar mig och tycker det är viktigt.

I Centerpartiets valprogram lyfts bland annat förvaltarskap för en hållbar miljö.

På stiftsnivå tas beslut om bidrag till restaurering av kyrkor och begravningsplatser, utarrendering av gårdar och brukande av skogen.

Inom dessa områden behövs ett hållbart förhållningssätt, som jag skulle vilja förklara vad det betyder för mig.

Det finns redan nationella mål för kulturmiljöarbetet där bevara, använda och utveckla är ett av dess och som jag anser passar in på Centerns synsätt gällande våra kyrkomiljöer.

”Vi behöver bevara vår historia och våra miljöer, så att hemvändare och turister även i framtiden kan ta del av den”

Vi behöver bevara vår historia och våra miljöer, så att hemvändare och turister även i framtiden kan ta del av den.

Vi måste kunna använda byggnaderna och begravningsplatserna för nutida behov.

I vissa fall kan det innebära ett utvecklande av miljöerna och då kan tilläggen anpassas till det som är fortsatt viktigt att bevara så att de värdena inte minskas.

När det gäller brukandet av skog och mark finns där också många värden som behöver samspela för att vissa inte ska utplåna andra.

”Se till hela kretsloppet”

Det kan handla om kultur- och naturvärden men även de sociala värdena.

Samtidigt måste Svenska kyrkans innehav förvaltas så att värdena inte minskar och så att det genererar vinst som kan finansiera annat som är viktigt inom kyrkans verksamhet.

Att utveckla brukandet av skog och mark kan vara att nyttja marken för vind- eller solkraftsutvinning, vilket behövs för både för Svenska kyrkans egna behov och för de som inte själva kan producera elektricitet.

Energiförsörjningen är viktig att se över och anpassa för att samhället ska bli hållbart.

Där ser jag att vi även behöver tala om att spara energi, utöver den utvinning jag nämnde i förra stycket, liksom att återvinna energi. Vi behöver se till hela kretsloppet för att kunna kalla det hållbar förvaltning.

”Hänger ihop med ett kristet synsätt”

Nu har jag formulerat hur vi rent praktiskt kan gå till väga när det gäller hållbarhet.

Jag anser att det hänger ihop med ett kristet synsätt, att vi på ett respektfullt sätt ska förvalta vad tidigare generationer åstadkommit, att vi inser att vi bara har det till låns från våra förfäder och att vi ska lämna över det i gott skick till de som kommer efter oss. Som den medlemsorganisation Svenska kyrkan är behövs därför bra samverkan och goda samtal på alla nivåer, både om förvaltarskap och hur vi bäst formar vår verksamhet.

Helena Rosenberg

Kandidat till stiftsfullmäktige i Växjö stift och till Ålems kyrkofullmäktige

På bilden syns Nils Grönqvist, Helena Rosenberg och Åsa Felix Everbrand. Bakom kameran står Anders Åkesson.

Dela gärna artikeln: