Debatt: ”Kan bli en fälla som är svår att ta sig ur”

Debatt: ”Kan bli en fälla som är svår att ta sig ur”

2021-05-01 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Personlig tjänst i Region Kalmar län är en lösning för de medarbetare över 55 år vars chanser att arbeta kvar i ordinarie tjänst just nu bedöms vara små.

Det kan exempelvis handla om kökspersonal som arbetat med tunga lyft under många år och nu drabbats av värk som gör fortsatt ordinarie arbete i storkök svårt.

”Håller fast medarbetare”

En personlig tjänst kan då innebära lättare arbetsuppgifter bakom ett skrivbord eller någon annan form av arbete anpassat till medarbetarens behov och möjligheter att arbeta istället för att vara sjukskriven.

Det finns också en möjlighet att under synnerliga skäl även låta en medarbetare under 55 år att få personlig tjänst.

Rådande regelverk håller dock fast medarbetare i denna anställningsform resterande yrkesverksam tid.

För den nära pension medför inte detta någon större problematik, men för dem under 55 år – med kanske upp emot 20 år kvar i yrkeslivet – kan personlig tjänst bli en fälla som är svår att ta sig ur.

”När medarbetaren träder in i personlig tjänst kan viss rehabilitering fortsatt vara möjlig men den stora rehabiliteringsprocess som pågick innan byte av arbetsuppgifter upphör”

När medarbetaren träder in i personlig tjänst kan viss rehabilitering fortsatt vara möjlig men den stora rehabiliteringsprocess som pågick innan byte av arbetsuppgifter upphör.

Vi vill inte döma ut yngre medarbetare, utan i stället fortsätta bistå dem med aktiv rehabilitering samt möjliggöra en prövning av den personliga tjänsten, exempelvis vart femte år tills 55 års ålder passerats, för att se om medarbetaren har möjlighet att återgå till ordinarie tjänst.

”Aktivt bry sig”

Visar sig detta omöjligt skall personlig tjänst givetvis kvarstå.

Detta är på inget sätt tänkt att skapa osäkerhet eller otrygghet hos den enskilde anställde, utan att aktivt bry sig genom att försöka stödja medarbetaren i sin rehabilitering med målet att återgå till ordinarie arbetsuppgifter när eller om det så blir möjligt.

Carl Dahlin (M), vice ordförande

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Kaj Holst (M)

Personalutskottet, Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: