Debatt: Låt seniora medarbetare handleda kollegor på halvtid

Debatt: Låt seniora medarbetare handleda kollegor på halvtid

2021-01-23 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Svårigheten att locka läkare och sjuksköterskor till fast anställning är en ständigt aktuell fråga vad gäller rekrytering inom vården i Region Kalmar län.

I ett läge då allt fler medarbetare måste hyras in via dyra bemanningsbolag vilket i sin tur försvagar regionens ekonomi, krävs att fler insatser görs för att rekrytera, behålla och utbilda medarbetare.

”Istället för att sägas upp”

En orsak till att medarbetare inte rekryteras i snabbare takt är bristen på handledare eller mentorer inom flera yrkesgrupper.

En möjlighet att få fram fler handledare och mentorer kan vara att låta de seniora läkare, tandläkare och sjuksköterskor som närmar sig eller passerat pensionsåldern jobba kvar, istället för att sägas upp då de uppnått pensionsåldern, och på minst 50 procent av arbetstiden sysselsätta sig med handledning eller mentorskap. 

”Mentor till yngre kollegor”

På detta sätt kan den breda kompetens de seniora medarbetarna har tas tillvara, samtidigt som fler handledare och mentorer görs tillgängliga för att möjliggöra mer fast bemanning inom vården i Region Kalmar län.

Därför vill vi att Region Kalmar län tillåter seniora medarbetare, såsom läkare, tandläkare och sjuksköterskor, som fyllt 68 jobba kvar på sin fasta tjänst inom regionen för att på minst halvtid agera handledare eller mentor till nya, yngre kollegor. 

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Lennart Hellström (M), regionstyrelsen

Kaj Holst (M), personalutskottet
Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: