Debatt: ”När en patient inte dyker upp på inbokat besök går värdefull tid förlorad”

Debatt: ”När en patient inte dyker upp på inbokat besök går värdefull tid förlorad”

2020-06-17 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Demokratiarbetet ska inte åsidosättas på grund av coronapandemin.

På senaste regionstyrelsen hanterades en rad motioner som oppositionspartierna i Region Kalmar län lagt före coronapandemins utbrott i Sverige.

Bland annat motionen angående uteblivna besök, operationer och behandlingar inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län. Samt motionen om att skrota pensionsåldern i Region Kalmar län.

”Misslyckades”

Dessvärre misslyckades man besvara de frågor som lyfts.

Under ett år uteblir cirka 27 000 patienter från läkarbesök, operationer och sjukvårdande behandlingar i Kalmar län.

Detta medför konsekvenser i form av bland annat växande vårdköer, och att regionens resurser inte används på ett tillfredsställande sätt.

När en patient inte dyker upp på inbokat besök går värdefull tid förlorad, tid som hade kunnat gå till annan vårdtagare.

Samtidigt som medarbetare vittnar om den frustration som de upplever varje gång en patient inte infinner sig på avtalad tid.

Då uteblivna besök är ett problem och medför ökade kostnader, är det fullt rimligt att ett uteblivet besök ska debiteras högre än det gör i dag.

Samt att antalet, och totalkostnaden för uteblivna besök, operationer och behandlingar årligen redovisas.

Svaret på motionen hänvisar till en utredning som fokuserar på differentierade avgifter i hälso- och sjukvården, inte uteblivna besök. Dessutom bemöts inte förslaget om att årligen redovisa alla uteblivna besök i såväl antal som ökade, samt onödiga kostnader för sjukvården.

”Inte besvarad”

Därför anser vi att motionen inte är besvarad.

Motionen om att skrota pensionsåldern är ämnad att belysa hur viktigt det är att ta till vara och uppskatta den kompetens och erfarenhet Regionens personal besitter.

Samt vikten av att Regionen är en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som vill vara kvar och jobba efter 68 år fyllda.

Region Kalmar län kan vinna mycket genom att följa andra regioner där pensionsåldern tagits bort.

Svaret på motionen fokuserade istället på LAS och uppsägningar. Alltså även den motionen obesvarad.

Vi har full förståelse för att arbetet kring pandemin tar upp våra tjänstemäns tid, och att besvara motioner inte är prioriterat just nu.

Men med det sagt så är det bättre att svaren dröjer, än att vi får ofullständiga svar.

”Ser fram emot ett fullständigt svar”

Trots att det råder en pandemi så måste vi inom politiken kunna förvänta oss kvalitet i det vi efterfrågar, med svar som bemöter de frågor som ställs.

Moderaterna avser därför att yrka återremiss på båda motionerna i kommande regionfullmäktige.

Vi ser fram emot ett fullständigt svar när tid ges.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Carl Dahlin (M). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: