Debatt: ”Nu tas nästa steg för att förbättra undersköterskornas ställning i arbetslivet”

Debatt: ”Nu tas nästa steg för att förbättra undersköterskornas ställning i arbetslivet”

2021-05-11 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och utgör grunden för kvaliteten i svensk vård och omsorg.

Inte minst här i Kalmar län.

”Under pandemin har betydelsen av undersköterskornas arbete synliggjorts när de stått i frontlinjen för att rädda äldres liv och hälsa”

Under pandemin har betydelsen av undersköterskornas arbete synliggjorts när de stått i frontlinjen för att rädda äldres liv och hälsa.

Nu tas nästa steg för att förbättra undersköterskornas ställning i arbetslivet.

Ny lagstiftning

Nyligen levererade regeringen på löftet att ta fram en ny lagstiftning som skyddar yrkestiteln undersköterska.

Kärnan i lagförslaget är att det inte längre ska vara upp till en viss kommun eller ett visst företag att bestämma vem som ska få kalla sig undersköterska.

Det ska i stället prövas av Socialstyrelsen, som utifrån den enskildes kvalifikationer ska utge bevis till personen om rätten att använda yrkestiteln.

Lagförslaget tydliggör undersköterskornas betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården.

”Ordning och reda”

Att vem som helst inte ska kunna kallas för undersköterska eller ersättas av en person utan motsvarande kompetens.

Genom reformen skapar vi äntligen ordning och reda och säkerställer att en yrkestitel faktiskt betyder samma sak i hela landet.

Det ger en tryggare vård och omsorg om våra äldre.

Lagförslaget har tagits fram i en nära dialog med fackföreningen Kommunal.

Kommunal har i flera avtalsrörelser drivit frågan om högre lön för yrkesutbildad personal och har också ett kongressbeslut på att undersköterskor ska ges legitimation.

För Kommunal blir regeringens förslag ett viktigt steg i det arbetet.

”Höjd status och bättre villkor”

Genom en reglering blir det tydligt vilka som ska omfattas av framförhandlade löneökningar.

Det kommer också att underlätta arbetet för höjd status och bättre villkor.

Som äldre ska du känna dig trygg med att den dag du eller en anhörig behöver stöd från äldreomsorgen ska den finnas där.

Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket, stärka kvaliteten inom äldreomsorgen och sjukvården och skapa en trygg ålderdom för alla.

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, Socialdemokraterna i Kalmar län

Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna i Kalmar län

Björn Petersson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna i Kalmar län

Mahlin Bergman, avdelningsordförande, Kommunal Sydost

FOTO: FREEPIK

Dela gärna artikeln: