Debatt: Ny energipolitik krävs för att rädda miljön och jobben i Kalmar län

Debatt: Ny energipolitik krävs för att rädda miljön och jobben i Kalmar län

2021-07-10 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Sverige och Kalmar län står inför kraftigt ökande elbehov och hotande elbrist.

Det finns redan en konstaterad brist på överföringskapacitet i elnätet som gör att vissa företag inte vågar satsa på ny verksamhet och att antalet laddstolpar för elbilar inte kan byggas ut i tillräcklig omfattning.

Den gamla sanningen, som förfäktas av regeringen, att det finns ett överskott av el i de norra delarna av landet, gäller inte i framtiden.

Elbehovet i norr kommer att öka allra mest på grund av stora industrisatsningar där, med energislukande vätgas som bas.

Kalmar län behöver god tillgång till el för att inte halka efter ännu mer i tillväxtligan och kunna utvecklas hållbart i takt med övriga Sverige.

”Naivt och skadligt”

Att hävda att ökningen kan mötas i huvudsak med instabila och förnybara energikällor, som regeringen gör, är naivt och skadligt för vårt län.

Planerade nya vindkraftverk beräknas uppta en procent av länets totala landyta.

På landsbygden och i kommuner med goda vindförhållanden naturligtvis långt mer.

Fullständig förödelse av stora delar av länets landsbygd och förstörd livsmiljö att bo och verka i är att vänta.

Vi kräver en ny nationell energipolitik för att möta det ökade elbehovet i Kalmar län.

Några axplock ur vårt brev till energiminister Anders Ygeman (S):

  • Bevara befintlig kärnkraft och satsa på nästa generations kärnkraft. FN förespråkar kärnkraft som ett sätt att nå klimatmålen och Kalmar län kan bli ledande med befintlig kärnkraft, mellanlagring och forsknings- och utvecklingsmöjligheter som grund.
  • Begränsa utbyggnadstakten av vindkraft drastiskt. Landsbygden förväntas idag offra sina skogar och livsmiljöer för storstädernas energiförsörjning. Det är inte ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hållbart och ställer stad mot land. Det kommunala vetot mot nyetableringar måste vara oantastligt.
  • Anpassa elnäten till framtida svenska behov. Infrastrukturresurser till nya spår för höghastighetståg mellan storstäderna ska i stället användas för utbyggnad av elnätet med marksnål teknik som inte skövlar länets och landets skogar. Det är bra för hela Sverige, inte bara storstadsregionerna där marksnål teknik setts som en självklar lösning i många år.

Jan R Andersson (M), riksdagsledamot


Malin Sjölander (M), regionråd


Pär-Gustav Johansson (M), regionråd


Henrik Yngvesson (M), oppositionsråd Mörbylånga


Ingela Ottosson (M), kommunalråd Oskarshamn
(bilden)


Daniel Lindvall (M), gruppledare Nybro


Åsa Ottosson (M), gruppledare Mönsterås

Marie Nicholson (M), kommunalråd Vimmerby


Harald Hjalmarsson (M), oppositionsråd Västervik


Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar


Åke Bergh (M), gruppledare Hultsfred


Günter Villman (M), ordförande Emmaboda


Mona Magnusson (M), gruppledare Torsås


Carl Malgerud (M, oppositionsråd Borgholm


John Friberg (M), gruppledare Högsby

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn