Debatt: ”Ohederligt”

Debatt: ”Ohederligt”

2020-09-02 0 av Oskarshamns-NyttDEBATTARTIKEL

Vilseleds medarbetarna naggas förtroendet för politiken.

Region Kalmar läns medarbetare har i dagarna fått ett tillskott i lönekuvertet.

Den styrande S-, C-, L-majoriteten (Länsunionen) har trots idoga försök inte nått hela vägen fram att informera vad detta är, men eventuellt kan det ses som plåster på såren för vinterns skattehöjning eftersom det endast blev ett nollsummespel för många.

Satsningen är ingalunda heller Länsunionens förtjänst utan ett resultat av att riksdagens oppositionspartier lyckats omprioritera de miljardbelopp regeringen och stödpartierna ville satsa på friår och av expertisen utdömda arbetsmarknadssatsningar.

Åratals försummelse av ekonomin, liksom oviljan att ta itu med problemen, tvingade Länsunionen till vinterns skattehöjning.

Moderaterna och Kristdemokraterna har presenterat andra sätt för att råda bot på regionens blödande ekonomi liksom att skapa bättre förutsättningar för att behålla och rekrytera medarbetare som ser regionen som en attraktiv arbetsgivare.

”Fritt fall”

För detta beskyller nu Länsunionen, ohederligt, oss för att vilja försämra både arbetsvillkor och arbetsmiljö för regionens medarbetare.

Måhända kännetecknande för en Socialdemokrati i fritt fall, men desto mer märkligt att stödpartierna C och L ställt upp på liknande.

Givetvis är påståendena osanna.

Det vet självklart regionens medarbetare liksom alla som har koll på Moderaterna och Kristdemokraternas politik.

Vår politik tål att skärskådas, men det tråkiga är att denna sorts skarvande med sanningen naggar på förtroendet för politiken – bland medarbetare och medborgare.

Det tråkigaste är dock att Länsunionen lägger energi på desinformation för dölja sina tillkortakommanden, istället för att skapa bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor så fler – inte färre – än 14 procent av regionens över 7000 medarbetare kan instämma till fullo att Region Kalmar län är en attraktiv arbetsgivare.

Carl Dahlin (M), vice ordförande (bilden)

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Kaj Holst (M)

Region Kalmar läns personalutskott