Debatt: Ser fram emot att regionmajoriteten ändrar sig om energimål

Debatt: Ser fram emot att regionmajoriteten ändrar sig om energimål

2021-12-23 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Region Kalmar läns viktigaste styrdokument.

På senaste regionstyrelsen föreslog Moderaterna och Kristdemokraterna att det regionala energimålet i RUS ska ändras från 100 procent förnybar produktion till 100 procent fossilfri produktion, vilket skulle inkludera kärnkraften.

Det är samma förändring vi vill se av det nationella energipolitiska målet.

”Röstade nej”

Kalmar läns behov av el kommer aldrig att kunna tillgodoses av enbart väderberoende och förnybar produktion.

Istället riskerar vi att bli beroende av importerad och smutsig kol- och oljekraft. Eller av rysk fossilgas, med fatala säkerhetspolitiska konsekvenser.

”Samtidigt är jag glad över att hon så tydligt tar ställning för kärnkraften och fossilfri energiproduktion”

PÄR GUSTAV JOHANSSON (M)

Hela regionmajoriteten (S, C och L), där regionrådet Johanna Wyckman (L) ingår, röstade nej till förslaget.

Två dagar senare publicerar Wyckman en debattartikel i bland annat tidningen Barometern där hon skriver att hennes parti välkomnar all fossilfri energiproduktion och slår dessutom ett särskilt slag för kärnkraften som nödvändig för ett hållbart energisystem och grön omställning.

Jag hade såklart önskat att Wyckman hade stöttat vårt förslag i regionstyrelsen, som ju till punkt och pricka överensstämmer med de åsikter hon framför i sin debattartikel.

Samtidigt är jag glad över att hon så tydligt tar ställning för kärnkraften och fossilfri energiproduktion.

”Bådar gott”

Det bådar gott inför framtiden om vi ska kunna fatta de avgörande politiska besluten för en hållbar och tillförlitlig energiproduktion som kan försörja både hushållens och industrins behov i den gröna omställningen av Kalmar län

Liberalerna i Region Kalmar län är alldeles uppenbart bakbundna i energipolitiska frågor av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men jag har stor tilltro till att förnuftet ska segra och att åtminstone ett av dessa partier byter fot i frågan.

Jobben, klimatet och möjligheterna till en hållbar utveckling i Kalmar län står på spel.

Pär Gustav Johansson (M), oppositionsråd och viceordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: