Debatt: Skogen är viktig för våra kommuner

Debatt: Skogen är viktig för våra kommuner

2021-07-02 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Den svenska skogen och skogsbruket har hamnat i hetluften, både på tidningarnas debattsidor och inom politiken.

På riksnivå så går diskussionerna höga runt skogsutredningen och på EU-nivå så hotar några snedsteg inom Taxonomin medföra att skogsbruk betraktas som en ”icke grön investering”.

Skogsbruket för- och nackdelar debatteras oftast ur klimatsynpunkt och utifrån biologisk mångfald.

Det är två viktiga aspekter på skogen och skogsbruket.

”Skogen och skogsråvaran måste vara en viktig del av vår omställning till ett fossilfritt samhälle och skogen måste skötas med hänsyn till miljön så att den biologiska mångfalden bevaras”

ANDERS JOHANSSON (C), LARS ROSANDER (C) OCH STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C)

Skogen och skogsråvaran måste vara en viktig del av vår omställning till ett fossilfritt samhälle och skogen måste skötas med hänsyn till miljön så att den biologiska mångfalden bevaras.

Består till stor del av skog

Här vill vi dock främst ta upp skogsbrukets betydelse för den svenska ekonomin och för oss lokalt i Mönsterås, Högsby och Hultsfred.

Alla dessa tre kommuner består till stor del av skog.

Skogsbruket och skogsindustrin har haft en avgörande betydelse för våra kommuners utveckling och för invånarnas utkomst och välbefinnande ända sedan historisk tid.

”I våra kommuner förädlas skogsråvara till: hus, pappersmassa, timmer, flis, fjärrvärme, möbler, kyrkorglar, el, tallolja, terpentin, metanol och mycket mer”

Dessa näringar står även idag för en stor del av sysselsättningen och är avgörande för utvecklingen i vår del av landet.

I våra kommuner förädlas skogsråvara till: hus, pappersmassa, timmer, flis, fjärrvärme, möbler, kyrkorglar, el, tallolja, terpentin, metanol och mycket mer.

Alla dessa produkter och användningsområden gör att jobb och tillväxt skapas inom många företag som direkt eller indirekt är beroende av skogen.

Var fjärde skattekrona

Det är i sin tur jobben som skapar den kommunala skattekraften och är grunden för all kommunal service.

I Mönsterås kommun står skogen, direkt eller indirekt, för var fjärde skattekrona.

Om vi skulle sluta bruka skogen så skulle det alltså slå stenhårt och omedelbart mot vården, skolan och omsorgen i våra kommuner! 

Vi behöver en skogspolitik som bygger på en hållbar balans mellan produktion och biologisk mångfald.

Skogen ska kunna ge hög och värdefull virkesproduktion samtidigt som dess miljövärden bevaras och utvecklas.

Skogen är en av Sveriges största tillgångar för att utveckla en långsiktigt hållbar miljö och en tillväxtbaserad ekonomisk utveckling.

”Rätt hanterat kommer skogsbruket att fortsätta bidra till både en bättre miljö och ett ökat välstånd!”

Skogen står för en mycket stor del av Sveriges exportinkomster och nya produkter, framställda av skog, presenteras hela tiden.

Dessa produkter, av förnyelsebart trä, ersätter ofta produkter av fossila material, såsom t.ex. olika petroleumprodukter.

Även den produktiva skogen innehåller stora miljö- och rekreationsvärden samt bidrar genom sina produkter till avsevärd miljönytta.

Rätt hanterat kommer skogsbruket att fortsätta bidra till både en bättre miljö och ett ökat välstånd!

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordf. Mönsterås

Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordf. Hultsfred

Stihna Johansson-Evertsson (C), kommunstyrelsens ordf. Högsby

Arkivfoto: Pierre Stjernfeldt

Dela gärna artikeln: