Debatt: ”Släng LAS-utredningen i papperskorgen!”

Debatt: ”Släng LAS-utredningen i papperskorgen!”

2020-08-24 0 av Oskarshamns-Nytt


DEBATTARTIKEL

Släng utredningen om förändringar i arbetsrätten, den så kallade LAS-utredningen i papperskorgen!

Om förslagen skulle genomföras slår den sönder anställningstryggheten för både arbetare och tjänstemän på hela arbetsmarknaden.

Det skulle ge ett ännu starkare övertag för arbetsgivarna och ökad otrygghet för löntagarna.

Godtyckliga uppsägningar

Enligt Januariavtalet ska arbetsrätten moderniseras, ”samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”. Dagens förslag bryter helt mot detta och föreslår bland annat ett lagstadgat förbud mot fackligt arbete vid godtyckliga uppsägningar!

Vi i Vänsterpartiet håller med om att arbetsrätten måste moderniseras men denna utredning är inte en modernisering utan en attack mot anställningsskyddet!

Vänsterpartiet kämpar för att folk ska känna trygghet på arbetet.

Vi vet att trygga jobb leder till trygga människor och ett tryggt samhälle. Regeringen tillsammans med januaripartiernas utredning om arbetsrätten urholkar anställningstryggheten när den istället behöver stärkas.

Vi måste upphöra med allmän visstidsanställning, stoppa hyvlingen av sysselsättningsgraden och istället för inhyrd arbetskraft satsa på fast egen personal!

”Det måste vi säga nej till!”

Det är en modern förändring av arbetsrätten!

En svag anställningstrygghet är ett medel för att få anställda att hålla tyst och skapa svaga fackföreningar.

Det måste vi säga nej till!

Nu måste vi alla höja våra röster och tillsammans hjälpas åt för att stoppa de här förslagen!

Linda Fleetwood regionråd i opposition

Jonny Andersson, ledamot regionfullmäktige

Vänsterpartiet Region Kalmar län

Linda Fleetwood (V). FOTO: REGION KALMAR LÄN