Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Debatt: ”Tillåt inte vinster i välfärden!”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

DEBATTARTIKEL

Förebygg våld i nära relationer, var en bra arbetsgivare och tillåt inte vinster i välfärden! 

Samhället måste agera mot och förebygga våld mot kvinnor på många olika sätt, idag lägger vi i Vänsterpartiet förslag på ett.

Vi vill att en fråga om våldsutsatthet inkluderas i rutiner kring medarbetarsamtal för alla regionens anställda, för att ge möjlighet till hjälp och stöd från arbetsgivarens sida.

”Viktig roll”

SKR lyfter att chefer har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet med avstämningar kring anställdas mående.

Genom att ha en stående fråga till samtliga är det ingen enskild som pekas ut, utan alla ges samma möjlighet.

På samma sätt som arbetet mot våld är enormt viktigt för dem som söker vård, så behöver arbetsgivare lyfta de här frågorna i samtal för att kunna stödja sin personal.

Därför innebär vårt förslag även insatser i regionen kring vilka möjligheter till stöd som finns.

Att få en fråga kan vara ett första steg till hjälp för våldsutsatta och en möjlighet för regionen som stor arbetsgivare att stötta sin personal och agera för mindre våldsutsatthet.

”Arbetsmiljö och delaktighet är alltid viktiga och under pandemin har de ställts på sin spets.

Inte minst under krislägesavtalet”

LINDA FLEETWOOD (V), REGIONRÅD I OPPOSITION I REGION KALMAR LÄN

Arbetsmiljö och delaktighet är alltid viktiga och under pandemin har de ställts på sin spets.

Inte minst under krislägesavtalet.

Information, kommunikation och delaktighet är avgörande för att regionen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare och för att medarbetare ska ha bästa förutsättningar att utföra ett gott arbete.

Vänsterpartiet har fått signaler om att det i olika led brister i information och delaktighet.

Därför efterfrågar vi  hur det ska kunna förbättras.

Regionen måste säkerställa att medarbetare har baskunskaper för att bedriva arbetsmiljöarbete och att kunskapsinsatser görs på alla nivåer.

”En självklarhet”

Delaktighet och information måsta vara en självklarhet. 

Självklart måste arbetsmiljön vara bra även för dem som inte är direkt anställda av regionen, därför vill vi att regionen använder sig av Vita jobb-modellen för att upphandlade företags anställda får bra arbetsvillkor.

Vita jobb-modellen innebär att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor, att  underentreprenörer omfattas av samma regler och att brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt skadeståndsanspråk.

”Det finns en stor folklig majoritet som vill att vinstjakten i välfärden stoppas”

Att ställa krav på Vita jobb vid offentlig upphandling gör att seriösa företag kan konkurrera på lika villkor.

Det finns en stor folklig majoritet som vill att vinstjakten i välfärden stoppas.

Vänsterpartiet har under många år drivit på för att säkra att våra skattepengar går till det som de är avsedda till och inte till privata vinster som skapar förödande effekter i vår gemensamma välfärd.

Nu har vi tyvärr kunnat läsa i medier att privata utredningsföretag inom neuropsykiatri sluter avtal med regioner och får skattemedel varav en del sedan tas ut i vinster.

Det är pengar som behövs till hälso- och sjukvården!

Privatisering och vinstjakt har dessutom visat sig driva upp antalet neuropsykiatriska diagnoser.

”Ökad psykisk ohälsa”

Denna överdiagnostisering sänker trösklarna för funktionsnedsättning och går ut över de svårast drabbade.

Ett utredningsföretag som särskilt uppmärksammats är Modigo, som de senaste åren visat en vinstmarginal på hela 30 procent samtidigt som personal vittnat om att det finns målsättningar att registrera nya ADHD-diagnoser varje månad. 

Region Kalmar län har betalat nästan 1,2 miljoner kronor till privata företag för denna typ av utredningar, och Modigo är det företag som används mest.

”Vänsterpartiet anser att varje avsatt skattekrona till den offentliga psykiatrivården måste gå till det som den är avsatt till, inte till privata vinster”

Rapporterna om ökad psykisk ohälsa har intensifierats med anledning av pandemin.

Vänsterpartiet anser att varje avsatt skattekrona till den offentliga psykiatrivården måste gå till det som den är avsatt till, inte till privata vinster.

Därför måste majoriteten säkerställa att Kalmar läns invånares skattepengar inte går till privata vinster utan till nödvändig hälso- och sjukvård och att ingen blir överdiagnoserad med ADHD-diagnos för att privata utförare har målsättning om just detta!

Linda Fleetwood

Regionråd i opposition (V)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS