Debatt: Under storhelgerna måste vi alla ta ansvar

Debatt: Under storhelgerna måste vi alla ta ansvar

2020-12-22 0 av Oskarshamns-Nytt
DEBATTARTIKEL

Det har varit ett mycket besvärligt år för oss alla.

Samhället har utsatts för historiska prövningar och än är det inte över.

Smittspridningen av covid har aldrig varit högre i vårt län än under de senaste veckorna.

Peter Wretlund (S) och Angelica Katsanidou (S). FOTO: PETER A ROSÉN

När nu julen är här och med nyåret runt hörnet är det tydligt att storhelgerna kommer se annorlunda ut i år.

Nu väntar regionen på att de första vaccindoserna ska komma till vårt län i januari.

Då står sjukvården och dess medarbetare i startgroparna att inleda ett omfattande vaccinationsprogram.

”Vaccinet kommer efter beslut av den S-ledda regeringen att vara avgiftsfritt för alla”

SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Vaccinet kommer efter beslut av den S-ledda regeringen att vara avgiftsfritt för alla.

Regeringen kommer i sin tur att kompensera regionerna även för vaccinkostnaderna.

Detta kan jämföras med när den moderatledda regeringen sköt över kostnaderna för svininfluensavaccineringen 2009 på de redan mycket belastade regionerna, eller finanskrisen då samma regering inte alls tillförde samma resurser som staten nu tillfört regionerna.

Ger oss hopp

Vaccinet ger oss hopp om en mer normal framtid som kanske kan få innehålla en kram eller en fest med nära och kära.

Tyvärr är vi inte där än.

Faran är inte över och nu under jul och nyår måste vi se till att stå tillsammans som ett starkt och enat samhälle, där alla tar ansvar för sig själv, för varandra och för vårt land.

Sjukvården och medarbetarna har under året gjort otroliga kraftsamlingar för att omorganisera vården.

Det har inte bara rört sig om ökade antal IVA-platser, smittspårning, eller förstärkt testkapacitet utan en dramatiskt förändrad vardag på alla nivåer. Det är svårt att komma på någon del av vården som inte har behövt kraftigt ändra sina rutiner på grund av pandemin.

”Kraftfull regering”

Vi ska också vara tydliga med de viktiga insatser som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort för att säkra vården, näringslivet, kulturen och medborgare.

Vi ser nu att det spelar roll att vi har en kraftfull regering som har agerat.

I regionen har vi fått full kompensering för åtgärder och kostnader i samband med covid-vården.

Pengar har aldrig varit ett hinder att bekämpa pandemin.

Statsministerns ord har hållits.

Detta har verkligen märkts av ute i region- och kommunsverige.

S-regeringen har sett till att öka stödet till enskilda, karensdagen har slopats, a-kassan har stärkts och utbildningsmöjligheter har utökats.

Allt detta gör skillnad på riktigt och ökar regionens och kommunernas möjligheter att klara av att hantera pandemin.

”Spelar roll vilka som styr”

Därutöver har över en miljard gått till kultursektorn och idrottsrörelsen. Det spelar roll vilka som styr.

Under jul och nyår måste vi nu gemensamt ta ett ansvar i solidaritet.

Det svenska folket har under tidigare prövningar visat vad solidaritet och sammanhållning betyder på riktigt.

Vi ska återigen gemensamt ta på oss de uppoffringar som behövs, för att vi med samlad kraft ska kunna värna liv, hälsa och arbete.

Låt oss gemensamt klara den här krisen trots de prövningar som kommer att möta oss alla, och fira en god jul och ett gott nytt år på ett säkert sätt.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande

Peter Wretlund (S), Regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik

Yvonne Hagberg (S), Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård

Mattias Adolfsson (S), Regionråd med ansvar för personalutskottet

Yvonne Hagberg (S). FOTO: REGION KALMAR LÄN
Mattias Adolfsson (S). FOTO: PETER A ROSÉN