Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

DEBATT: ”Varför ska vi uppfinna hjulet igen när det optimala hjulet redan är uppfunnet?”

ANNONS

DEBATT

Torsten Dilot, civilingenjör Teknisk Fysik, reaktorsäkerhetsingenjör och energiexpert skriver en debattartikel om den snabbaste och mest säkra vägen för att möta framtida behov av elkraft.

Våra svenska reaktorer är i världsklass. Speciellt tvillingreaktorerna Forsmark 3, F3, och Oskarshamn 3, O3, som är av BWR75 typ och dessutom moderniserade.

F3/O3 är båda fyrsubade, dvs man har fyra redundanta subar som var för sig kan ta ned reaktorerna till säkert läge, dvs det räcker med en sub för att ta ned reaktorn till säkert läge vid inträffade händelser.

BWR90+ är en vidareutveckling av F3/O3 konceptet och innehar även ett visst mått av passiv säkerhet. Men redan F3/O3 är fortfarande i världsklass. Ritningar etc finns alldeles säkert förvarade hos nuvarande ägare till ASEA-ATOM och ASEA-STAL. (Westinghouse respektive GE Power). BWR90+ finns också som koncept.

Varför inte sätta igång och uppmuntra ägarna till att satsa på hemvävd svensk kärnkraftsteknik igen?

F3/O3, BWR75, liksom BWR90+ är svenskutvecklade reaktorer. Dessutom, F3 och O3 har en komplet SAR, säkerhetsredovisning. Tänk vad mycket tid man skulle spara på att projektera redan godkända reaktorer!

Man kan återanvända mycket som redan är skrivet. Dessutom, F3 och O3 byggdes på fem år. Det kan vi göra igen!

Sätter vi igång nu har vi nya reaktorer av F3/O3 storlek i drift senast 2030 med leveranssäker baskraft 24/7 året om!

Kombinera en beprövad design i världsklass med ny ultramodern teknik

Plocka fram ritningarna för F3 och O3 för at snabbt kunna bygga nya reaktorer:

BWR = Boiling Water Reactor

PWR = Pressure Water Reactor

Kunskapen i världen kanske är större på PWR, men inom Sverige har vi en betydligt bredare och djupare kunskap inom BWR i och med at vi helt enkelt har betydligt fler BWR-kunniga än PWR-kunniga i Sverige som jobbar inom branschen idag.

Vi har i Sverige egenutvecklade BWR koncept och för att inte bli för beroende av andra länder skulle jag förespråka att Westinghouse, WSE, (som numera äger ASEA-ATOM), och GE Hitachi (som numera äger ASEA-STAL), tar fram sina gamla ritningar på de redan typgodkända koncepten (BWR75) som ledde fram till F3 och O3. WSE sitter även på BWR90+ konceptet som är en vidareutveckling av BWR75.

Alla aktörer/intressenter, stakeholders, i Sverige borde samlas kring detta koncept!

Stakeholders både på leverantörsidan och på kraftbolagssidan tillsammans med den svenska staten och våra politiker. Då kan vi ha två nya reaktorer i drift, av samma storlek som befintliga F3/O3, redan före år 2030!

Redan BWR75 är fortfarande en konstruktion och design i världsklass med sin fyrsubade design. BWR90+ torde vara en reaktor av allra yttersta världsklass. Med tanke på dagens oroliga omvärld bör vi satsa hemvävt för att säkra vår, Sveriges, egen förmåga till energiförsörjning.

Vi bör också börja bryta vårt eget uran igen och även anrika det själva, åtminstone på sikt, samt satsa på upparbetning av använt kärnbränsle, dels för återanvändning i befintliga och nya fullskaliga reaktorer, dels för kommande Gen IV reaktorer.

Hela denna industri skulle dessutom skapa många nya arbetstillfällen och vara till gagn för Sverige. Vi skulle locka många människor att satsa på och jobba i en high tech miljö.

Många nya arbetstillfällen i kombination med att vi på sikt säkrar vår energiförsörjning kommer också att säkra vår välfärd. Vi gör oss också mer oberoende, dvs mindre beroende, av omvärlden.

Tillräckligt med leveranssäker energi och en lägre arbetslöshet är bra för välfärden. Brist på leveranssäker energi och en hög arbetslöshet hotar välfärden och även ordningen i landet!

Satsa på BWR, satsa på BWR75 och möjligen BWR90+. BWR75 är i världsklass och typgodkänd.

Som jag skriver i början, en ny reaktor av BWR75 typ (som F3 och O3 är) skulle kunna godkännas snabbt och spaden sättas i marken tämligen omgående. Design och även säkerhetsanalys finns där redan.

What are we waiting for? Som Gimli säger i Sagan om ringen när man ska göra en manöver för att skydda Frodo när han ska slutföra sitt uppdrag och förstöra ”den enda”, dvs Saurons ring. Ringens brödraskap ger sig iväg direkt och lyckas med sitt uppdrag.

Vi, Sverige, kan också lyckas, vi har alla förutsättningar. För oss innebär det förstås att vi behöver göra en egen manöver för at säkra Sveriges energiförsörjning och därmed säkra välfärden. Manövern beskrivs ovan. Man pratar om ABWR och PWR men faktum är att BWR75 (som Forsmark 3 och Oskarshamn 3) är väldigt driftsäkra med hög tillgänglighet, samt reaktorer av absolut världsklass.

De nya BWR75 reaktorerna kan dessutom direkt utrustas med en färdig design för OBH, Oberoende härdkylning, då vi har OBH både i F3 och O3. Så, varför inte satsa hemvävt på moderniserade BWR75 à la F3/O3? Går att bygga snabbt, är redan typgodkända. Finns de som jämfört med BWR75 med att det skulle vara som om Volvo skulle börja tillverka Amazon igen.

Jag håller inte med, att börja tillverka BWR75 med den senaste tekniken som finns att tillgå skulle innebära att vi kombinerar en design som behållit sin världsklass med ultramodern ny effektiv teknik.

Varför ska vi uppfinna hjulet igen när det optimala hjulet redan är uppfunnet?

Finns inget att vänta på, just do it, vi behöver bara sätta igång. Nu!

Torsten Dilot, civilingenjör Teknisk Fysik, reaktorsäkerhetsingenjör och energiexpert

Torsten Dilot
Foto: Privat

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS