Debatt: Vi jobbar för att återstarta Kalmar län!

Debatt: Vi jobbar för att återstarta Kalmar län!

2021-05-28 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Vi jobbar för att återstarta Kalmar län!

För drygt ett år sedan slog coronapandemin ned som en bomb i Sverige.

Och konsekvenserna och följdverkningarna av detta är ett flertal.

Vi har många utmaningar framför oss, men vi ser även många utvecklingsmöjligheter.

”När pandemin äntligen klingar av är det dags att återstarta Kalmar län. Vi moderater och kristdemokrater vet hur”

MALIN SJÖLANDER (M) OCH JIMMY LOORD (KD)

Så när pandemin äntligen klingar av är det dags att återstarta Kalmar län.

Vi moderater och kristdemokrater vet hur.

Malin Sjölander (M). ARKIVFOTO: PIERRE STJERNFELDT

Vi har tagit fram riktlinjer för det budgetförslag vi tillsammans kommer presentera inför valet nästa år.

Med utgångspunkt i just pandemin så lägger vi redan nu skarpa förslag som vi är säkra på ska hjälpa länet att återhämta sig snabbare.

”Växande vårdskuld”

Redan innan pandemin hade regionen stora ekonomiska utmaningar.

Regionen har också en växande vårdskuld till följd av inställd och uppskjuten vård.

Även kollektivtrafiken har gjort stora ekonomiska förluster.

Det är därför av största vikt att vi att vi får ordning på ekonomin, att vi tar fram en fördjupad ekonomisk plan över hur statsbidragen ska nyttjas och fördelas över tid, när vi går ur pandemin och bland annat måste komma ikapp med vårdskulden.

”Barn och ungas psykiska hälsa har länge varit en ödesfråga, vi måste göra det mycket enklare för både dem och deras föräldrar att veta vart de ska vända sig vid psykisk ohälsa”

Barn och ungas psykiska hälsa har länge varit en ödesfråga, vi måste göra det mycket enklare för både dem och deras föräldrar att veta vart de ska vända sig vid psykisk ohälsa.

”Tydlig väg in”

En tydlig väg in, helt enkelt.

Vi vill få fler aktörer till länet som kan jobba med barn och ungas hälsa genom att barn- och ungdomspsykiatrin måste bli en del av vårdvalet.

I pandemins spår kunde vi snabbt se att det inom äldreomsorgen fanns stora brister.

Regionen måste bli mycket bättre på att ta hand om sina äldre invånare, och ta ansvar för att höja den medicinska kvaliteten i äldreomsorgen.

Jimmy Loord (KD). FOTO: KRISTDEMOKRATERNA

Vi vill se äldremottagningar i länet, där kan man anpassa vården efter de äldres behov och få en större helhetssyn över hälsotillståndet.

Men även de äldres psykiska hälsa måste prioriteras.

”Genom social aktivitet på recept kan vi ta oss ett steg i rätt riktning”

Genom social aktivitet på recept kan vi ta oss ett steg i rätt riktning.

Det har inte kunnat undgå någon vilka storartade insatser vår sjukvårdspersonal gjort under pandemin.

”Post-corona-paket”

Och det kommer vara oerhört viktigt att de får den återhämtning de behöver, detta genom ett ”post-corona-paket” som bland annat ska innehålla återhämtning i tid.

Men även innan pandemin var påfrestningarna svåra.

Vi behöver en tydligare lönespridning där kunskap, ansvar och erfarenhet måste löna sig bättre än idag.

Vi har under pandemin insett alltmer hur viktigt det är med snabb och pålitlig uppkoppling, därför måste vi jobba för att staten ökar bredbandsstödet.

För kollektivtrafiken måste vi se till att sprida ut resandet över dagen, med tidsdifferentierade biljettpriser som ger billigare resa vid lågintensivtrafik, men höjer intäkterna, skulle vi kunna få resenärer att undvika rusningstider med fulla bussar och tåg.

”Ska bli bättre”

Och med en länsfärdtjänst i länet skapar vi ökad jämlikhet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Men även näringslivet i länet behöver ett lyft. För ett aktivt näringsliv av företag inom besöksnäringen måste regionen bland annat tar större ansvar för nationell marknadsföring.

Detta är drygt en handfull förslag från de budgetriktlinjer vi lagt fram. Vi fortsätter vårt arbete att jobba fram innovativa och nödvändiga förslag och idéer på hur Kalmar län ska bli bättre att bo och verka i.

Malin Sjölander (M), regionråd och gruppledare

Jimmy Loord (KD), regionråd och gruppledare

Dela gärna artikeln: