Debattartikel: ”Det är vårdslöst att hantera våra äldre på det här sättet”

Debattartikel: ”Det är vårdslöst att hantera våra äldre på det här sättet”

2020-10-09 0 av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Sverigedemokraterna betraktar nedläggningen av äldreboendena Charlottagården och Ängsbacken i Misterhult som ett övergrepp på landsbygden.

Nedläggningen har mötts av massiva protester från medborgare, boende och personal, men utan att få gehör från Socialdemokraterna och Moderaterna.

”Nonchalans”

Sverigedemokraterna anser att detta visar på ett demokratiskt underskott och en nonchalans för medborgarna från den styrande majoriteten.

Förutom att det är respektlöst mot både boende och personal att lägga ned äldreboendena, var det inte heller ekonomiskt försvarbart.

Det var istället en bättre samordning av kommunens boenden i centralorten som gav den största besparingen.

Därtill kan vi nu se att det har uppstått en kö till kommunens äldreomsorg, där 34 personer väntar på att få en plats.

Vi Sverigedemokrater varnade för denna utveckling i socialnämnden när frågan om nedläggningen av äldreboendena först kom upp.

Men nu blir istället konsekvensen att man lägger ned fullt fungerande äldreboenden i Misterhult, för att i nästa sekund tvingas bygga nya.

Det är vårdslöst att hantera våra äldre och skattemedlen på det här sättet.

Vi vill vädja till Socialdemokraterna och Moderaterna att sluta slå ner på våra äldre.

”Inte rätt”

Det är inte rätt att våra äldre kränks genom att tvingas bort från sina hem, och personal mister sina jobb, för att den styrande majoriteten uppenbarligen inte vet vad man håller på med.

Sverigedemokraterna anser att det bästa här och nu vore att öppna äldreboendena i Misterhult för att få bort kön.

Det får nu vara slut med att Socialdemokraterna och Moderaterna använder vår omsorg och våra äldre som en experimentverkstad.

Vi kräver att kommunens äldreomsorg är värdig, trygg och av hög kvalité – det förtjänar våra äldre och våra medarbetare.

Om Sverigedemokraterna hade styrt Oskarshamn, så skulle de båda äldreboendena  Charlottagården och Ängsbacken ha fått vara kvar.

Och de äldre hade fått  möjlighet att bo kvar i sin hembygd.

För Sverigedemokraterna

Michael Erlandsson (SD) Gruppledare (översta bilden)

Leif Axelsson (SD) Ledamot i socialnämnden

Mattias Bäckström Johansson (SD) Riksdagsledamot

Leif Axelsson (SD).
Mattias Bäckström Johansson (SD).