DEBATTARTIKEL FRÅN MODERATERNA: Slukar hanteringen av statsbidragen regionens resurser?

DEBATTARTIKEL FRÅN MODERATERNA: Slukar hanteringen av statsbidragen regionens resurser?

2022-02-28 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Under de senaste åren har antalet riktade statsbidrag till kommuner och regioner ökat.

År 2018 lät Statskontoret göra en översyn och inom hela sektorn fanns det då 206 olika riktade statsbidrag.

Den stora skillnaden mellan generella och riktade statsbidrag är att de generella kan ingå i ordinarie budget- och uppföljningsprocesser och planeras för långsiktigt, medan de riktade ofta beslutas och aviseras samma år som de ska användas och är då ettåriga.

Kostnadsdrivande

Detta innebär att de riktade statsbidragen leder till en ineffektiv styrning som ökar administrationen och därmed blir kostnadsdrivande för kommuner och regioner.

En region som tydliggjort hur stora administrativa resurser som krävs är Region Uppsala där 15 personer har som arbetsuppgift att samordna och bereda väg för statsbidragen till verksamheten.

Idag är många kommuner och regioner tydliga med sin kritik mot de kortsiktiga, riktade statsbidragen och skulle hellre se generella statsbidrag som ger en egen rådighet över resursfördelningen.

Med anledning av ovanstående vill vi att Angelica Katsanidou (S) på kommande regionfullmäktige svarar på hur stora personalresurser regionen lägger på arbetet med att administrera riktade statsbidrag i regionen samt om hon anser att riktade statsbidrag ger långsiktiga och positiva effekter för regionen.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet Region Kalmar län

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn