Debattartikel: ”Naivt att släppa in Huawei i 5G-nätet”

Debattartikel: ”Naivt att släppa in Huawei i 5G-nätet”

2020-11-17 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelade den 20 oktober att Huawei förbjuds vara en del av utbyggandet av 5G i Sverige.

Företaget har sedan överklagat det beslutet, med hänvisning till att beslutet från PTS skadar företagets affärsverksamhet.

Förvaltningsrätten bestämde sig förra veckan för att häva delar av förbudet mot Huawei i 5G-auktionen i Sverige och pröva fallet.

”Djupt kritiska”

Ungsvenskarna ställer sig djupt kritiska mot Förvaltningsrättens beslut och menar att det är naivt att släppa in kinesiska aktörer i kritiskt infrastrukturbyggande i Sverige.

Vi vill se ett fortsatt förbud mot Huawei och andra aktörer som utgör säkerhetsrisker från att delta i infrastrukturprojekt som utbyggnaden av 5G-nätet.

Länder som USA, Australien, Storbritannien och Japan har redan förbjudit Huawei från att delta i 5G-utbyggnaden.

”Med tanke på Huaweis väldokumenterade kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst anser vi att företaget utgör ett hot mot den nationella säkerheten”

UNGSVENSKARNA, SVERIGEDEMOKRATERNAS UNGDOMSFÖRBUND

Sverige hade kunnat vara en av dessa länder om vi inte hade varit så naiva i vår inställning gentemot Kina och bolag med kopplingar till kinesiska staten.

Med tanke på Huaweis väldokumenterade kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst anser vi att företaget utgör ett hot mot den nationella säkerheten.

Anledningen till att flera länder väljer att utesluta Huawei från 5G-utbyggandet är just på grund av de säkerhetspolitiska risker respektive land ställs inför vid ett inkluderande.

”Direkt oansvarigt”

I takt med att samhället byggs ut med smarta enheter i det så kallade  ”internet-of-things”, så är det direkt oansvarigt att låta Huawei bygga ut vårt 5G-nät.

Att tillåta Huawei-utrustning i vårt 5G-nät skulle kunna ge Kina möjligheten att sälja känsliga uppgifter eller släcka ner samhällsbärande infrastruktur.

Ungsvenskarna förespråkar självfallet marknadsekonomi och är i grund och botten positiva till att fler aktörer verkar i Sverige och att fler får vara med i 5G-auktionen – Huawei är dock inte en vanlig aktör och bör i detta fall särbehandlas av säkerhetsskäl och för Sveriges bästa.

Simon Solberg, IT-politisk talesperson Ungsvenskarna

Linus Nilsson, andre vice talesperson Ungsvenskarna

Dela gärna artikeln: