Debattartikel: Vänsterpartiet i länet vill sänka politikernas arvoden

Debattartikel: Vänsterpartiet i länet vill sänka politikernas arvoden

2020-11-13 0 av Oskarshamns-Nytt


DEBATTARTIKEL

Vi behöver ökade resurser till vård, kollektivtrafik och kultur – inte till politikerna.

Budgeten för förtroendevalda blev högre vid regionbildningen av Region Kalmar län trots tidigare löfte om att detta inte skulle ske.

Därför vill Vänsterpartiet att politiken bidrar med effektiviseringar liksom alla andra verksamheter tvingas göra.

”Höga arvoden och förmåner riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och regionens invånare”

VÄNSTERPARTIET I REGION KALMAR LÄN

Höga arvoden och förmåner riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och regionens invånare särskilt när politiker ökar sina egna kostnader samtidigt som regionens verksamheter ska effektivisera med 1 % .

Politiker fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte villkoren vara alltför annorlunda.

Som vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter.

Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte att bidra till den.

Vänsterpartiet vill därför:

att det fasta arvodet för regionråden sänks med 20 000 kr per månad. 

att förmånsbilar enbart erbjuds till dem som har arbetsresor.

att politikerpensionen minskar från tre till två basbelopp.

Vänsterpartiets Regiongrupp

Region Kalmar län

GRAFIK

VÄNSTERPARTIET