Debattreplik från M och SD: Centern går Miljöpartiets ärenden

Debattreplik från M och SD: Centern går Miljöpartiets ärenden

2021-09-03 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

I en replik på vårt debattinlägg framhåller Anders Johansson (C) att han och Centerpartiet står fast vid den energiöverenskommelse som nu resulterar i kraftigt höjda elpriser och där det ökade väderberoendet kräver enorma investeringar i elnät framöver.

Han påpekar även att Centerpartiet vill ha en långsiktig energiöverenskommelse, utan ”politiska kastvindar”.

Det föredrar vi också.

”Viktigast för oss är att ha en energiöverenskommelse som fungerar i praktiken och som inte gör medborgarna beroende av vare sig kastvind, medvind eller motvind”

CARL-WIKTOR SVENSSON (M) OCH MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

Men viktigast för oss är att ha en energiöverenskommelse som fungerar i praktiken och som inte gör medborgarna beroende av vare sig kastvind, medvind eller motvind.

Vi vill att energiöverenskommelsen ska bygga på fossilfria alternativ och inte enbart förnybara.

På så vis värnas den – av så många andra länder – avundsvärda svenska energimodellen och vår baskraft.

Faktum är att Centerpartiets energipolitik inte bara gör oss mer beroende av smutsig elimport.

”Oförståelse”

Deras kortsiktighet och oförståelse för kärnkraftens betydelse för kraftbalansen försämrar dessutom förutsättningarna för företagsetableringar.

Se exempelvis i Robertsfors härom veckan där man gick miste om 3 000 nya jobb (vilket motsvarar cirka 400 000 jobb i Stockholm) på grund av elbrist.

I vår debattartikel nämnde vi bekymret med storskaliga vindkraftsindustrier och att många fridlysta rovfåglar lever farligt kring vindkraftverken.

Kommunalrådet i Mönsterås passade på att dra en irrelevant jämförelse med ”allmän fågeldöd” och om hur många fåglar det dör i trafiken och av elledningar.

”Självklart är det skillnad på fåglar och fåglar”

Självklart är det skillnad på fåglar och fåglar – och enligt de källor som Anders själv refererar till på Naturvårdsverket påpekar myndigheten att rovfåglar ”kolliderar i större omfattning än förväntat” och att det är ett problem på grund av rovfåglarnas redan låga antal.

Äganderätten är fundamental för Sveriges skogsägare, klimatet och välfärden och hade det inte varit för att den enes bröd faktiskt medför den andres död avseende dessa vindkraftsindustrier så hade vi gärna värnat rätten att få bygga vindkraft.

Byggs inte på Södermalm

Men faktum är att dessa vindkraftverk inte byggs på Södermalm eller Stureplan samt att inte elen magiskt flyger in i bostäderna.

I praktiken måste elen överföras från glesbygden till städerna nationellt och internationellt och detta medför en enorm elnätsutbyggnad.

”Tyvärr verkar det numera vara alldeles för mycket asfalt under sulorna på dem som skriver partiprogrammet”

Då tvingas markägare efter markägare att upplåta mark för en spottstyver till dessa ledningsgator och många tvingas överge sina hem på grund av den elektromagnetiska strålningen.

Dessutom medför det en ännu högre elöverföringsavgift.

Det är inte att värna äganderätten!

Centerpartiet brukade vara det parti som stod upp för landsbygden och som kunde stå emot Miljöpartiets storstadsideologi, men tyvärr verkar det numera vara alldeles för mycket asfalt under sulorna på dem som skriver partiprogrammet.

Som sagt: Länge leve den småländska landskapsbilden och svensk baskraft.

Carl-Wiktor Svensson, Moderaterna

Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna

Carl-Wiktor Svensson (M). Foto: Pierre Stjernfeldt
Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Foto: Privat (översta bilden)

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn