Debattreplik: ”Magnus Larsson (C) silar mygg och sväljer kameler”

Debattreplik: ”Magnus Larsson (C) silar mygg och sväljer kameler”

2020-09-30 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Magnus Larsson (C) silar mygg och sväljer kameler.

När frågan om stängning av äldreboenden började hanteras i socialnämnden var syftet att nämnden skulle få ett grundligt underlag för kommande diskussioner.

När det underlaget var färdigt och politiken hade fakta på bordet kunde ett beslut om äldreboendena tas i nämnden. Vid alla sådana beslut och omröstningar har Sverigedemokraterna röstat för att bevara äldreboendena i Misterhult och på den övriga landsbygden, inget annat.

Tvärtemot vad Magnus Larsson hävdar så har SD:s linje varit konsekvent hela vägen när beslut om nedläggningarna har hanterats.

Centerpartiet och Magnus vet detta, men ändå väljer man att låtsas vara ovetande om vad som har hänt.

Sverigedemokraterna tycker att det är märkligt att Magnus Larsson försöker påskina att frågan om äldreboendena inte hör hemma i kommunstyrelsen.

”Fel av Magnus Larsson”

Det är fel av Magnus Larsson att ljuga väljarna rakt upp i ansiktet.

Innerst inne vet Magnus Larsson att man har gjort bort sig.

Sunt förnuft säger att man inte både kan ha kakan och äta den samtidigt. Om man vill behålla Charlottagården och Hultgården som äldreboenden så kan man inte rösta för att det ska vara en annan verksamhet än just äldreomsorg i lokalerna, vilket Centerpartiet gjorde i kommunstyrelsen.

Att försöka leda bort hela frågan som att det har med landsbygdsutveckling att göra, tycker Sverigedemokraterna är väldigt märkligt.

Det finns inget motsatsförhållande mellan att bedriva kommunal äldreomsorg och att utveckla Misterhult. Sverigedemokraterna ser kommunal verksamhet och äldreomsorg som en del i arbetet med att utveckla landsbygden.

Men för Centerpartiet finns det uppenbarligen ett motsatsförhållande eftersom man röstade för att Charlottagården och Hultgården inte ska vara föremål för äldreomsorg i framtiden.

Sverigedemokraterna föreslog istället att kommunen skulle ta fram en plan för hur Charlottagården och Hultgården kan återöppnas i syfte att värna äldreomsorgen och utveckla Misterhult.

På kommunstyrelsens sammanträde valde dock Centerpartiet och den övriga oppositionen att stödja ett förslag som innebär att kommunen kommer börja planera för annan verksamhet än äldreomsorg i Charlottagården och Hultgården, konstaterar Sverigedemokraterna.

”Värsta formen av populism”

Då har man från Centerpartiets sida agerat tvärtemot det man säger sig stå för.

Magnus Larsson kan slå sig för bröstet och prata om ansvar, men det är fejk eller värsta formen av populism om man så vill.

Det kan aldrig vara ansvarsfullt att försöka slinka undan sitt ansvar så som Centerpartiet nu försöker göra.

Detta är den bittra sanningen, och det kan Centerpartiet och Magnus Larsson aldrig rentvå sig från.

MICHAEL ERLANDSSON

SVERIGEDEMOKRATERNA

Dela gärna artikeln: