Debattsvar: ”Att ställa kärnkraft och vindkraft mot varandra gynnar bara gasen, oljan och kolet”

Debattsvar: ”Att ställa kärnkraft och vindkraft mot varandra gynnar bara gasen, oljan och kolet”

2022-11-23 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Polarisering mellan fossilfria kraftslag gynnar bara fossilindustrin.

Vi har inte tid att vänta.

Den akuta klimat- och energikrisen gör att samhället snabbt måste ställa om till ett fossilfritt energisystem.

En grön omställning innebär utmaningar, men också enorma möjligheter i form av arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraft.

Låt inte omställningen hindras av onödig polarisering mellan fossilfria kraftslag.

”Oskarshamn är en energikommun med unik kompetens och förutsättningar att bli ett ledande centrum för både innovation och hållbar energiproduktion”

Daniel Kulin, projektledare Cloudberry Wind

Oskarshamn är en energikommun med unik kompetens och förutsättningar att bli ett ledande centrum för både innovation och hållbar energiproduktion.

Att då polarisera mellan fossilfria kraftslag, som Torsten Dilot och Andreas Sjöström gör i sin debattartikel ”Lösningen för en klimatneutral och hållbar (energi)framtid i Sverige” är djupt olyckligt.

Att ställa kärnkraft och vindkraft mot varandra gynnar bara gasen, oljan och kolet – ofta producerat i odemokratiska länder som bidrar till säkerhetspolitisk instabilitet.

För industrin och samhället i stort är det viktigt att Sverige har ett energisystem med god försörjningstrygghet, låga energipriser och acceptabel påverkan på miljö och samhälle.

Då handlar det inte om att välja det ena eller det andra fossilfria alternativet.

”Alla kraftslag behövs”

Alla dessa kraftslag behövs.

Så snabbt som möjligt.

För att leva upp till målen i Parisavtalet måste utsläppen av växthusgaser halveras redan till 2030.

I ljuset av de otillräckliga ambitioner som världens länder nyligen presenterade på klimattoppmötet COP27 riskerar detta mål att falla.

Tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för att samhället ska kunna göra den snabba klimatomställning som behövs.

”Vindkraft är det förnybara energislag som snabbast och i tillräcklig skala kan byggas ut för att möta samhällets ökande behov, där det behövs som mest”

Vindkraft är det förnybara energislag som snabbast och i tillräcklig skala kan byggas ut för att möta samhällets ökande behov, där det behövs som mest.

Faktum är att vindkraften redan idag står för en betydande och snabbt växande andel av den svenska elproduktionen – cirka en fjärdedel.

Vindkraften är och kommer vara en naturlig del av morgondagens smarta energisystem som med flexibla lagringslösningar kommer se radikalt annorlunda ut mot idag.

”Fler och fler elbilar”

Redan nu ser vi fler och fler elbilar på garageuppfarterna med kapacitet att föra över el till nätet, när det behövs som mest.

Fler och fler blir på så vis en del av lösningen.

Vindkraften har alla förutsättningar att, tillsammans med övrig fossilfri energiproduktion, vara ryggraden i det europeiska energisystemet.

Listan över historiska fördelar för olika kraftslag kan göras lång.

”Idag finns det inga direkta subventioner för något kraftslag”

Dillot och Sjöholm framför, i linje med många likasinnade debattörer, att det ena eller andra kraftslaget skulle vara kraftigt gynnat, men faktum är att skillnaderna, idag, är mycket mindre än vad många försöker göra gällande.

Idag finns det inga direkta subventioner för något kraftslag, något som vi tycker är rimligt på en konkurrensneutral marknad.

Vi på Cloudberry Wind ser möjligheterna i Oskarshamn och vill göra allt i vår makt för att, i konstruktivt samarbete med befintliga aktörer, bidra till Oskarshamn kommuns vision om att bli ett internationellt energicentrum.

Vi vill bidra med investeringar, resurser, kompetens och engagemang för att diversifiera kommunens energiproduktion och näringsliv.

Havsbaserad vindkraft

Därför jobbar vi just nu med en idé om havsbaserad vindkraft utanför Simpevarpshalvön.

En satsning som, helt osubventionerat, planeras bidra med 3 TWh per år.

Vindkraft bidrar kontinuerligt med produktion.

En vanlig missuppfattning, som även dessa artikelförfattare torgför, är att vindkraften inte levererar när den behövs som mest, på vintern.

Det är direkt felaktigt.

Siffror från Energimyndigheten och Nordpool visar att 60 procent av årsproduktionen sker under det kalla halvåret.

”Det är inte heller sant”

Zoomar vi ut lite till elexporten skriver Dillot och Sjöholm att Sveriges förmåga att exportera är ”beroende på om det blåser eller inte.”

Det är inte heller sant.

Vinden är sällan antingen eller, oftast blåser det tillräckligt på 150 meters höjd för att producera.

Extremdagar med storm eller stiltje över hela Norden samtidigt är ovanliga.

Vad gäller elexporten talar statistiken sitt tydliga språk.

Från att Sverige under perioden 1970 till 2010 varit beroende av återkommande import har exporten stadigt ökat de senaste åren och idag är vi Europas största elexportör, både per capita och i absoluta tal.

Många sektorer elektrifieras snabbt men samtidigt leder dagens höga elpriser till att nödvändiga investeringar riskerar att försenas eller utebli.

”Den gröna omställningen är nödvändig för att minska utsläppen av växthusgaser, men också en enorm möjlighet att skapa nya jobb i ledande industriföretag i Oskarshamn”

Den gröna omställningen är nödvändig för att minska utsläppen av växthusgaser, men är också en enorm möjlighet att skapa nya jobb i ledande industriföretag i Oskarshamn.

”Finns utmaningar”

Men det finns utmaningar.

Omställningen hotas av politisk nyckfullhet, långa svåröverblickbara processer och inte minst en polariserande debatt.

Så låt oss slå fast: Vi ser ingen motsättning mellan olika fossilfria kraftslag.

Alla fossilfria kraftslag har en viktig del i framtidens smarta elnät.

För Oskarshamn, Småland, Kalmar och södra Sverige är energiförsörjningen en otroligt strategisk fråga.

”Oskarshamn har en unik position i Sverige och Europa”

Oskarshamn har en unik position i Sverige och Europa.

Det är en strategiskt belägen kommun med stark industri- och energisektor.

Hamnen har pekats ut som lämpligt nav för framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft och industrin gynnas av starkare elförsörjning.

”Inte råd att förlora”

Simpevarpshalvön kan utvecklas till en stark innovationsmiljö vid sidan av att vara hjärtat i svensk elförsörjning.

Det enda som hotar oss är polariseringen, och ett fortsatt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen.

Att snabbast möjligt få mer fossilfri energiproduktion på plats är ett race för att rädda klimatet som vi inte har råd att förlora.

Vägen framåt, för hela samhällets bästa, är lokal samverkan där alla bidrar med sina bästa idéer.

Daniel Kulin, projektledare Cloudberry Wind

Daniel Kulin.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln med dina vänner: