”Den S-ledda regeringen föreslår en förstärkning av cancersjukvården”

2020-09-17 0 av Oskarshamns-Nytt

LÄNET/SVERIGE

”Den S-ledda regeringen föreslår en förstärkning av cancersjukvården med 100 miljoner kronor för 2021 och beräknar motsvarande belopp även för 2022–2023. Totalt innebär det 600 miljoner kronor per år 2021–2023”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande på torsdagen.

–  Det är många bra och viktiga satsningar som den S-ledda regeringen nu föreslår och den senaste om extra resurser till cancervården är inget undantag. Detta kommer att bidra till det fortsatta arbetet med att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik, inte bara nationellt utan också regionalt, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

– Under 2020 har färre diagnostiserats hittills än under ett vanligt år. Det kan exempelvis bero på att personer inte sökt sig till vården i lika hög utsträckning. Det är mycket viktigt att vi fångar upp och prioriterar den avgörande tidiga upptäckten av cancer, menar Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

GRAFIK

SOCIALDEMOKRATERNA