”Det är oerhört viktigt att medarbetarna får möjligheter till återhämtning”

”Det är oerhört viktigt att medarbetarna får möjligheter till återhämtning”

2021-03-10 0 av Oskarshamns-Nytt
 

LÄNET

”Medarbetarna inom vården har haft en hög arbetsbelastning under lång tid på grund av covid-vården. Nu presenterar Länsunionen planerna som ska möjliggöra för medarbetares återhämtning och bearbetning av pandemins upplevelser”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Stödet som tagits fram i dialog med förvaltningar och fackliga parter handlar om totalt 10,3 miljoner kronor. Detta finansieras genom regeringens särskilda statsbidrag och därutöver skjuter regionen till egna medel, säger personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S). Det är oerhört viktigt att medarbetarna får möjligheter till återhämtning efter ett tufft år som detta.

”Forskningen visar att det inte finns någon mall som passar alla när det gäller återhämtning. Därför gäller planen individuellt stöd och chefsstöd såväl som arbetsplats- och gruppstöd”, skriver de tre majoritetspartierna.

”Olika former av stöd”

– Det är viktigt att regionen kan erbjuda olika former av stöd som exempelvis samtalsstöd, handledning och reflektionstid för att ge medarbetarna så goda möjligheter till återhämtning och bearbetning som möjligt, säger Christer Jonsson (C), ordförande i beredningen för Hälso- och sjukvård.

”Utöver medlen som går till förvaltningarna för att kunna erbjuda stöd till medarbetarna innehåller planen satsningar på företagshälsovården för att möta behovet, och digitala föreläsningar som kan leda till djupare kunskap, förståelse och diskussion. Därutöver ska en krisjour för akut krisstöd utredas med eventuell efterföljande upphandling av extern leverantör”, skriver Länsunionen.

– Det här är bra och viktiga satsningar som behövs för att möta behovet av handledning, samtalsstöd och reflektionstid men också för att arbeta proaktivt, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN