”Det är verkligen mörkt och det känns otryggt att gå”

2020-05-18 0 av Peter A RosénTIMMERNABBEN

”Det är verkligen mörkt på den sträckan och det känns otryggt att gå”, skriver en person i ett medborgarförslag till Mönsterås kommun.

Personen ifråga vill att kommunen ska sätta upp belysningsstolpar på cykelvägen vid Mastvägens början och slut, i Timmernabben.

”Längre fram på samma cykelväg tar belysningen vid igen.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Cykelvägen vid Mastvägen i Timmernabben. FOTO: PETER A ROSÉN