Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

”Det jag är allra mest stolt över är att invånarna i Kalmar län har landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården”

ANNONS

LÄNET

”Region Kalmar län står precis som Sveriges övriga regioner och kommuner inför stora utmaningar de kommande åren. Pandemins påverkan, hög inflation, stigande räntor, världsmarknadsläget och ökade pensionskostnader gör att de ekonomiska utmaningarna ökar. Det är i ljuset av detta som den nya regionmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet nu presenterar sin första gemensamma regionplan. Det är en regionplan som andas försiktighet och ansvarstagande”, skriver S, V och C i ett pressmeddelande.

”Region Kalmar län bedriver en i mångt och mycket bra verksamhet med hög kvalité. Detta ser vi också i de mätningar som görs där Region Kalmar län hamnar i topp i flera nationella jämförelser. Bland annat så är regionen i toppen när det gäller satsningar på primärvården, kostnadseffektiv vård och Sveriges bästa sjukhusmat”, skriver majoritetspartierna.

”Betydligt tuffare”

– Det jag är allra mest stolt över är att invånarna i Kalmar län har landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården. Detta är resultatet och ett långt och medvetet arbete där vi inte minst under den senaste mandatperioden har gjort stora satsningar. Inför den här regionplanen, där förutsättningarna är betydligt tuffare, så har vi prioriterat att hålla i det arbetet för att fortsatt kunna nå dessa goda resultat även i framtiden, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

”Arbetet med att komma ikapp med den uppskjutna vården kommer att vara prioriterat under det kommande året. Pandemin har gjort att en del vård som inte bedömts som akut har skjutits upp för att kunna frigöra resurser för det vårdbehov som pandemin har skapat. Även om pandemin ännu finns kvar så ser vi att vårdbehovet minskar och därför prioriteras nu arbetet med den uppskjutna vården. Vi håller också i arbetet med en ökad digitalisering där vi vill öka tillgängligheten genom att erbjuda digitala vårdbesök när det är möjligt. Vi föreslår i regionplanen att se över patientavgifterna för digitala vårdbesök. Under hösten 2022 startar en digital ungdomsmottagning, ett arbete som ska utvärderas under planperioden”, skriver S, V och C.

”Oförminskad kraft”

”För oss i regionmajoriteten är arbetet med att erbjuda våra invånare en fast läkarkontakt med en hög kontinuitet ett prioriterat område. Att hålla i arbetet med omställningen till nära vård kommer att fortsätta med oförminskad kraft.”

Karin Helmersson (C)
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

– Vi är inne i den största omställningen inom svensk sjukvård och omställningen till nära vård handlar om ett förändrat arbetssätt där patienten sätt i centrum. Att öka tillgängligheten både inom primärvården och den specialiserade vården kommer att vara väldigt positivt för våra invånare i Kalmar län, säger regionstyrelsens vice ordförande Karin Helmersson (C).

”Medarbetarna är vår viktigaste resurs, utan dem så skulle vi inte kunna bedriva den fantastiska verksamhet som vi gör i regionen. I regionplanen så lägger vi ett fokus på ett fortsatt arbetsmiljöarbete och för att stärka kompetensförsörjningen. Att rekrytera-, attrahera- och behålla medarbetare är en avgörande faktor för att regionens verksamhet”, skriver de tre partierna.

”I regionplanen så avsätter vi 30 miljoner kronor per år för att stimulera till ökad bemanning på nätter och helger inom dygnet runt-verksamheten”

LENA GRANATH (V)

– I regionplanen så avsätter vi 30 miljoner kronor per år för att stimulera till ökad bemanning på nätter och helger inom dygnet runt-verksamheten. Det är viktigt att vi prioriterar och uppskattar de grupper som kämpar på de mest obekväma arbetstiderna, säger Lena Granath (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Lena Granath, vänsterpartist bosatt i Oskarshamn.
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

”Region Kalmar läns roll i den gröna omställningen lyfts också fram i regionplanen där vi fokuserar på en energibesparingsplan, på hållbara upphandlingar, satsningar på laddinfrastruktur och klimatsmart mat i regionens verksamheter”, skriver S, V och C.

”Bortblåsta”

– Det har bara gått en dryg månad sedan valet men redan är alla vallöften som bortblåsta. Inget av de stora löftena från Socialdemokraterna, Centern eller Vänsterpartiet finns med i budgeten. Vare sig avgiftsfri vård för seniorer, gratis arbetsskor för vårdpersonalen eller Vårdval BUP nämns. Väljarna har god anledning att känna sig svikna, säger Jimmy Loord (KD).

Jimmy Loord (KD)
Jimmy Loord (KD). Foto: Peter A Rosén

– Det andra som sticker ut är att ekonomin ser extremt dyster ut. Man budgeterar med ett underskott på 150 miljoner kronor, vilket innebär att det saknas 350 miljoner kronor för att nå det resultatmål som regionen själv har satt upp. Under de senaste åren har Socialdemokraterna velat skapa en bild av att regionens ekonomiska ställning är mycket stark men det har varit en effekt av enorma statsbidrag. Jag är uppriktigt bekymrad över hur den svaga och internt splittrade majoriteten ska klara att reda ut de ekonomiska påfrestningarna framöver, säger Jimmy Loord.

Foto: S-C-V (översta bilden)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS