Det ser inte ut att bli aktuellt att lägga ned några skolor i Högsby kommun nästa år

Det ser inte ut att bli aktuellt att lägga ned några skolor i Högsby kommun nästa år

2021-12-21 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY KOMMUN

Budgeten för innevarande år, 2021.

Det var den stora punkten på utbildningsutskottets senaste sammanträde i Högsby kommun.

Utskottet kommer att landa på ett överskott – oklart hur stort, dock.

– Det blir i alla fall mer än fyra miljoner kronor, säger utskottsordföranden Heléne Danielsson (KD).

Heléne Danielsson (KD), ordförande i utbildningsutskottet i Högsby kommun. Foto: Pierre Stjernfeldt

Hon berättar att överskottet främst är kopplat till följande:

– För det första lade vi budgeten utifrån ett helt annat elevantal. Det har att göra med att många elever flyttade efter Migrationsverkets beslut. Och vi anpassar organisationen löpande, naturligtvis.

Lägre IKE-ersättning

– Vi har dessutom färre elever på gymnasiet, säger Heléne Danielsson, som även kan konstatera att den interkommunala ersättningen (IKE) har sjunkit i och med att elever i större utsträckning har valt billigare utbildningar (IKE lämnas från elevens hemkommun till den kommun eleven i fråga väljer att studera i). IKE-ersättningarna har sjunkit med cirka fyra miljoner kronor.

– De praktiska gymnasieprogrammen är dyrast – och några av dem är dyrare än andra. De teoretiska programmen är billigare – och fler elever har sökt sig till teoretiska program. Vidare har vi den minskade hyreskostnaden på tre miljoner kronor, för 2021. Den följer inte med nästa år. Sedan har vi färre pedagoger och elever på HUC (Högsby Utbildningscenter), vilket ger effekt i budgeten. Den organisationsförändringen var inte helt genomförd när vi lade budgeten.

”Vi hoppas på fler elever”

HELÉNE DANIELSSON (KD), ORDFÖRANDE I UTBILDNINGSUTSKOTTET I HÖGSBY KOMMUN

Nu hoppas Heléne Danielsson och hennes politikerkollegor på en ökad inflyttning till kommunen.

– Så att det inte blir färre och färre elever. Vi hoppas på fler elever.

Budgeten för 2022 är lagd utifrån hur det såg ut i höstas.

– Vi kommer att få göra justeringar – men vi är trygga inom utbildningsutskottet, i och med att vi har ekonomiska uppföljningar på alla våra sammanträden, som hålls en gång i månaden. Vi har en ekonom som är knuten till utbildningsutskottet sedan ett antal år tillbaka – och det är en trygghet för oss. Det möjliggör också att vi kan ha en budget i balans.

Inga större besparingar på gång nästa år, då?

– Nej.

Ni har tidigare berättat att ni ser över skolorganisationen. Ni lägger inte ned några skolor nästa år?

– Nej, tjänstemännen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en skolorganisation med två eller tre enheter skulle kunna se ut. Jag ser inte att det är möjligt att få fram det nästa år. Det handlar om att ha en skolorganisation där vi kan upprätthålla kvaliteten för eleverna. Vi tittar på en långsiktigt hållbar skolorganisation. Den ska hålla över en tioårsperiod, minst.

En skolnedläggning blir således nödvändig på två eller tre platser – om inte kommunen får en inflyttningsinjektion, konstaterar Heléne Danielsson.

I dag finns det grundskolor i Högsby (årskurs 1–9), Ruda (årskurs 1–6), Fagerhult (årskurs 1–6), Fågelfors (årskurs 1–6) och Berga (årskurs 1–3).

– 2015 pratade vi om att vi kanske bara kunde ha en skolenhet, på grund av att vi hade så få elever. Men helt plötsligt small det till – och tre veckor senare var det fullt med elever på varenda skola, säger Heléne Danielsson.

”Det är oschysst att säga att det ska läggas ned där och där – för det har vi inte underlag för i dag”

– Det är oschysst att säga att det ska läggas ned där och där – för det har vi inte underlag för i dag. Vi måste ta fram fakta först. Det handlar om att vi ska bedriva verksamhet utifrån vad skollagen säger. Vi ska upprätthålla kvaliteten – och det är viktigt att eleverna har kamrater i årskurserna som de går i. Det är många parametrar som tjänstemännen jobbar med nu.

När tror du att tjänstemännens förslag kan vara klart?

– Det beror på hur pandemin utvecklar sig. Ökar smittspridningen så gäller det att få vardagen att flyta på först och främst.

– När det gäller budgeten för 2022, så kommer vi att göra ett underskott på drygt fyra miljoner kronor. Personalbudgeten är inte riktigt justerad, så det tittar man på. Sedan räknar man med att vi kanske får intäkter också, i form av statsbidrag.

Men det lär ni få, med tanke på att det är valår…

– Ja, men så länge vi inte har fått dem, så kan vi inte räkna med dem. Man måste utgå ifrån det man har.

Blir ni tvungna att ta bort några tjänster, tror du?

– Om vi inte får likvärdighetspengarna och schablonersättning för nyanlända, ja, då kommer vi att behöva göra justeringar för att vi ska kunna hålla budgeten. Alternativet är att vi går till kommunstyrelsen och ber om ett tillskott.

– Men jag tror inte att vi kommer att landa där 2022, med tanke på att vi har så bra koll på vår ekonomi. Sedan hamnar vi i ett annat läge 2023 och 2024. Så är det, säger Heléne Danielsson.

Det är först längre fram som ni vet om det blir aktuellt med några neddragningar?

– Vi kommer att se hur det ser ut när vi får bokslutet runt mars månad. Förhoppningsvis vet vi då också hur det blir med statsbidragen.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: