Det ska bli lättare att bygga på landsbygden

Det ska bli lättare att bygga på landsbygden

2020-02-24 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Det måste bli enklare att få bygglov på landsbygden. En generösare syn är nödvändig om Oskarshamns kommun ska kunna fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt. Nybyggnationer är en förutsättning för ett levande kulturlandskap. Det gäller att förbättra möjligheterna till inflyttning och generationsskiften. Det understryker kommunalrådet Ingela Ottosson (M).

Om inga åtgärder vidtas, så kommer bygder förfalla och marker växa igen successivt, understryker hon.

– Då går miljöer som byggts upp under lång tid till spillo, säger Ingela Ottosson, som vill att den nya översiktsplanen ska bidra till utvecklingen av Oskarshamns kommun.

Kan lämna in synpunkter

I morgon, tisdag, ligger den reviderade översiktsplanen på kommunstyrelsens bord. Politikerna ska då ta ställning till ett förslag om att den ska ställas ut, så att privatpersoner, organisationer och andra intresserade får möjligheten att lämna in synpunkter under en tvåmånadersperiod.

– Kommer det in bra förslag och synpunkter, som sammanfaller med kommunens vision, kommer dessa att arbetas in i det slutgiltiga förslaget som antas av kommunfullmäktige innan sommaren, säger Ingela Ottosson.

Pekar ut riktningen

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som pekar ut riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Här beskrivs målsättningarna för kommunens framtida livsmiljö.

Planens viktigaste uppgift är att slå fast vad kommunen vill åstadkomma – och hur man kan nå fram till det. Tanken är också att den ska fungera som ett beslutsunderlag för offentliga och privata aktörer, i och med att den visar kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.

Det finns en stor livskvalitetspotential och stora möjligheter till goda arbetsvillkor och hållbar utveckling i Oskarshamns kommun, betonar Ingela Ottosson.

– Den nu gällande översiktsplanen ger inte fullt stöd för att ta tillvara på den potentialen, säger hon.

30 000 invånare år 2030

Därför har en reviderad översiktsplan plockats fram, som ska vara kopplad till ”Vision 2030” (målet om 30 000 invånare år 2030), där kommunen lägger ett stort fokus på hållbar tillväxt och inflyttning.

– Detta innebär insatser för utveckling av bland annat näringsliv, bostäder, fritid och rekreation, infrastruktur och arbetsmarknad, med mera. Den nya översiktsplanen ger oss bättre möjligheter att åstadkomma den utvecklingen, säger hon i ett pressmeddelande.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: