Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

”Det skiljer uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män”

ANNONS

SVERIGE

Regeringen beslutade under torsdagen att starta en utredning för att undersöka hur statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram. Statistiken ska ge en bild av hushållens finansiella status utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Sverige saknar sedan 2007 en samlad individbaserad statistik om hushållens tillgångar och skulder. Sedan dess har myndigheter, internationella organisationer och forskare pekat på behovet av att ta fram denna typ av statistik för analyser av penningpolitik, finansiell stabilitet och makrotillsyn.

Ekonomisk ojämlikhet

Uppgifter om hushållens tillgångar och skulder är också nödvändiga för att få en mer fullständig bild av fördelningen av ekonomiska resurser, ekonomisk utsatthet och ekonomisk jämställdhet.

Statistik om hushållens tillgångar och skulder förbättrar inte bara förutsättningarna att föra en väl avvägd finans- och penningpolitik. Det ger också bättre möjligheter att analysera risker för den finansiella stabiliteten,

”Bättre statistik över fördelning av inkomster, förmögenheter och skulder är även viktigt i arbetet med att bekämpa den ekonomiska ojämlikheten”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Finansminister Magdalena Andersson vill ha bättre statistik. FOTO: REGERINGEN

Män tjänar 3,2 miljoner mer än kvinnor

Tidigare i veckan presenterade kommissionen för jämställda livsinkomster sina första förslag om hur man långsiktigt kan öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Den visar hur myndigheters verksamhet påverkar den ekonomiska jämställdheten.

– ”Det skiljer uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män, så kan vi inte ha det. I kommissionens delredovisning kan vi se att myndigheters verksamhet kan påverka jämställdheten i samhället” säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och välkomnar rapporten som blir ett viktigt underlag för regeringen i det fortsatta arbetet.

Fokus i uppdraget är att lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser.

Män tjänar uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor mer än kvinnor under sin livstid. FOTO: FREEPIK

FOTO: FREEPIK & REGERINGEN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS