”Detta är ett mycket tråkigt beslut att fatta”

”Detta är ett mycket tråkigt beslut att fatta”

2021-04-13 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Länsstyrelsens arbete med att få balans mellan tilldelade medel och faktiska kostnader fortsätter. Som ett led i detta har landshövding Peter Sandwall fattat beslut om en verksamhetsförändring som innebär att tolv tjänster kommer att varslas om uppsägning och att fem vakanser inte kommer att tillsättas”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på tisdagen.

– Detta är ett mycket tråkigt beslut att fatta, men tyvärr nödvändigt för att få en ekonomi i balans. Vi har de senaste månaderna jobbat med risk- och konsekvensanalyser både på enhets-, avdelnings- och övergripande nivå. Vi tar de framkomna riskerna på allvar och kommer att fortsätta jobba för att minimera dem, säger landshövdingen Peter Sandwall.

Vilka medarbetare som berörs är inte klart, utan nu påbörjas ett kretsningsarbete utifrån kompetens och statlig tjänstgöringstid.

Får stöd

– Inriktningen är att varsel och uppsägningar ska vara genomförda senast vid halvårsskiftet. De medarbetare som berörs kommer självklart att få stöd från både oss och Trygghetsstiftelsen för att komma vidare, säger Peter Sandwall.

Dessutom kommer ytterligare tre tjänster att varslas på grund av att regeringen flyttat uppgifter som till exempel solcellsstöd från länsstyrelsen.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: