Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

”Dyrt, dåligt och helt onödigt”

ANNONS

BERGA

”Rusta upp Stångådalsbanan – men gör det på rätt sätt, så att vi får ut så mycket som möjligt av pengarna.”

Det skriver Bengt-Åke Lundin, vice ordförande i Berga samhällsförening, och Mattias Wärnsberg (S), fullmäktigeledamot i Region Kalmar län, i ett brev till Trafikverket, Region Kalmar län, Högsby kommun och Oskarshamns kommun.

”Det finns bättre sätt att använda dessa pengar”

Duon konstaterar att Region Kalmar län har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för triangelspår förbi Berga.

”Detta för att kunna minska restiden mellan Kalmar och Linköping med tio minuter. Kostnaden för den åtgärden uppgår enligt utredningen till 210 miljoner kronor. Sammanfattningsvis kan man säga att förslaget i denna utredning är dyrt, dåligt och helt onödigt. Det finns bättre sätt att använda dessa pengar”, skriver Bengt-Åke Lundin och Mattias Wärnsberg.

”Viktig järnvägslinje”

”Stångådalsbanan är en viktig järnvägslinje som binder ihop residensstäderna Kalmar och Linköping. Banan har stor betydelse för länens invånare och de flesta resorna görs inom respektive län. I första hand är det en lokal samt regional bana. Banan kommer aldrig att vara en höghastighetsbana. Banan har stora upprustningsbehov för att kunna vara attraktiv för resor inom Kalmar län och för resor mellan Kalmar län och Linköping samt Stockholm.”

”Åtgärdsvalsstudien har fokuserat på att persontågen måste vända riktning i Berga, vilket tar fem minuter. För resande mellan Kalmar och Linköping är ett uppehåll på fem minuter inte något problem. Problemet med banan är att standarden är alldeles för låg. Det som behöver göras är att rusta upp banan med skarvfritt spår, bygga bort vissa kurvor samt att åtgärda alla obevakade övergångar. Med dessa åtgärder skulle restiden mellan Kalmar och Linköping kunna minska med 30 minuter. Det tillsammans med moderna tåg gör att banan kommer att kunna bli attraktiv och locka fler resenärer.”

”Med andra ord behöver man bygga en ny mötesstation mellan Blomstermåla och Mörlunda för att ersätta Berga station. Kostnaden för det kan uppgå till 150 miljoner kronor”

”En annan brist med dagens bana är att det finns för få mötesstationer för att kunna utveckla trafiken. Skulle ett triangelspår förbi Berga byggas, har man i utredningen kommit fram till följande:

För att tågen ska kunna tillgodogöra sig restidsnyttan av ett triangelspår måste ett nytt upplägg med tågmöten på sträckan skapas, för att inte tiden främst uppstår som ökad bufferttid/återställningstid. Eftersom Stångådalsbanan har förhållandevis få mötesstationer relativt andra enkelspåriga banor, är detta en mycket central fråga som även hänger samman med vilka delsträckor som är särskilt kritiska för att uppnå restidsförbättringar

Med andra ord behöver man bygga en ny mötesstation mellan Blomstermåla och Mörlunda för att ersätta Berga station. Kostnaden för det kan uppgå till 150 miljoner kronor.

”Viktig knutpunkt”

”Berga har i dag tre mötesspår och ett uppställningsspår för servicefordon och persontåg ur trafik. Berga station är också en viktig knutpunkt för resande till/från Oskarshamn, vilket även poängteras i Region Kalmars trafikförsörjningsprogram. Skulle ett triangelspår förbi Berga byggas, innebär det att resande från Oskarshamn till Linköping/Stockholm först måste resa söderut till Högsby för att där ta tåget norrut. Det blir en restidsförlängning på 15–20 minuter.”

”Det behövs ytterligare mötesstationer längs banan – exempelvis i Rockneby och Gullringen. Då ska man inte börja med att ta bort den station som har störst möjligheter till möten och som också är en viktig knutpunkt för annan trafik”, skriver Bengt-Åke Lundin och Mattias Wärnsberg.

”I åtgärdsvalsstudien framhåller man vikten av ett triangelspår även för godstrafiken. Men i dag körs inga godståg på sträckan Berga–Blomstermåla. Den sträcka som redan i dag regelbundet trafikeras med godståg är Oskarshamn–Berga–Hultsfred–Nässjö. Här finns förutsättningar för utökad godstrafik från bland annat Scania, när den nya kombiterminalen i Oskarshamn står färdig. En upprustning av hela banan är viktig för att även godstrafik ska kunna köras längs hela sträckan Kalmar–Linköping. Ett triangelspår är inte nödvändigt, då det finns möjlighet att för en betydligt billigare summa bygga ytterligare ett mötesspår på Berga station för godstågsvändning”, betonar de.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS