Ekonomi: Stort plus för Oskarshamns kommun

Ekonomi: Stort plus för Oskarshamns kommun

2020-03-03 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Ett plus på 156,9 miljoner kronor. Där har ni förra årets totalresultat för Oskarshamns kommun. Det är 124,8 miljoner bättre än prognosen.

Verksamhetens nettokostnader var dock 33,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Den finansiella verksamheten hade en negativ avvikelse, jämfört med budget. Där ingår, exempelvis, kostnader för avsättning, hamnsanering, med 30 miljoner kronor, kostnader för avsättning, laboratoriebyggnad med 2,2 miljoner kronor och kostnader för avsättning, Laxen 10, med 2,7 miljoner kronor.

Finansnettot landade på ett plus på 153,4 miljoner kronor.

Uppnådde inte målet

Investeringarna uppgick till 181 miljoner kronor. Det fanns 251,3 miljoner i budgeten. Det är framför allt investeringarna i vatten och avlopp, utvecklingsområden och investeringar i fastigheter som inte har nyttjats.

Det finansiella målet, nettokostnadernas storlek i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnåddes inte förra året. Det finansiella målet avseende självfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar uppnås inte för 2019 och inte för mandatperioden, enligt den senaste bedömningen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Stadshuset, kommunhuset, i Oskarshamn. FOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn