Elpriset blir ännu dyrare när elskatten höjs

Elpriset blir ännu dyrare när elskatten höjs

2022-12-02 Av av Annicka Gunnarsson

EKONOMI

Vi har tidigare rapporterat om att hårt pressade elkunder hos E.ON får höjd elnätsavgift vid årsskiftet.

Nu kommer nästa smäll för elkundernas plånbok. Elskatten skrivs upp med 9 procent vid årsskiftet.

Elräkningarna blir ännu lite dyrare nästa år.

Enligt TT så skrivs skatten upp med nio procent vid årsskiftet. Anledningen till höjningen är att indexeringen av skatten följer inflationstakten.

Skatt och moms ökar

I dag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kilowattimme (kWh). Efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, enligt regeringens förordning om omräknat belopp på energiskatten.

Inklusive momsen är dagens elskatt 45,0 öre. Den nya elskatten med moms blir 49,0 öre per kWh.

Många oroliga över kostnaderna

Vår aktuella läsarfråga visade, när 950 personer röstat, att över 80 procent av våra läsare är oroliga för ökade kostnader i vinter. Att skatten höjs med nio procent är alltså ytterligare ett hårt slag för elkonsumenternas plånböcker.

Läsarfråga

Är du orolig för höga elpriser och höjda elnätsavgifter i vinter?
1451 röster

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: