En enhet på Nyhem i Kristdala kan komma att läggas ned

En enhet på Nyhem i Kristdala kan komma att läggas ned

2021-06-11 2 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

KRISTDALA

Den politiska majoriteten föreslår att en enhet, med knappt tio platser, ska plockas bort på äldreboendet Nyhem i Kristdala.

På det sättet sparar kommunen 4,3 miljoner kronor.

Tanken är att enheten i fråga eventuellt ska göras om till ett trygghetsboende.

Förslaget lades fram på socialnämndens extrainsatta möte på fredagen.

”Vi säger nej till det. Vi vill ha särskilda boenden på landsbygden. Vi har redan för få platser”

INGEMAR LENNARTSSON (KD), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi säger nej till det. Vi vill ha särskilda boenden på landsbygden. Vi har redan för få platser, säger Ingemar Lennartsson (KD), som är andre vice ordförande i socialnämnden.

Ingemar Lennartsson (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

– Sedan vill majoriteten även ta bort tre korttidsplatser på Solbacka i Oskarshamn. Det säger vi också nej till.

–  Majoriteten vill dessutom avveckla syn- och hörselverksamheten. En person åker runt till personer som har problem med syn och hörsel. Vi säger nej till det förslaget.

Totalt 17 miljoner

– Nämnden ska spara sammanlagt 17 miljoner kronor – och 4,5 miljoner kronor av dem är vi överens om allihop. Det handlar om priskompensation på 2 miljoner kronor, fler hemmaplanslösningar när det gäller placeringarna inom IFO:s verksamhetsområde, fler familjehem och minskad organisation. Vi var också överens om neddragningen på alkoholhandläggarsidan, säger Ingemar Lennartsson.

Han berättar att Kristdemokraterna och Liberalerna är helt överens – de vill i stället skjuta till cirka 12,9 miljoner kronor (genom att socialnämnden ber om en utökad ram för 2021 hos kommunstyrelsen).

”Det är ju faktiskt placeringskostnaderna, inom IFO:s verksamhetsområde, som har ökat. Och så väljer man helt plötsligt att spara på äldreomsorgen”

INGEMAR LENNARTSSON

– För det är ju faktiskt placeringskostnaderna, inom IFO:s verksamhetsområde, som har ökat. Och så väljer man helt plötsligt att spara på äldreomsorgen, säger Ingemar Lennartsson.

Socialnämndens besparingsförslag ska redovisas för kommunstyrelsens politiker på tisdag.

– Och där säger socialnämnden att vi ska spara 17 miljoner kronor. Men vi säger att vi ska spara 4,5 miljoner kronor – och sedan skjuta till våra extramiljoner.

SD säger varken ja eller nej

Nämnden ska ta ett definitivt beslut i början av hösten.

Vänsterpartiet gick på majoritetspartiernas förslag under fredagens extramöte. Centerpartiet har ingen plats i socialnämnden.

”Vi vill se en konsekvensbeskrivning innan vi fattar vårt beslut”

LEIF AXELSSON (SD), LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN

Sverigedemokraterna, då? Vår tidning ringer upp Leif Axelsson (SD), som är ledamot i nämnden.

Leif Axelsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Hur ser SD på Nyhems-förslaget?

– Vi har varken sagt ja eller nej än. Vi vill utreda det vidare – och vi vill se en konsekvensbeskrivning innan vi fattar vårt beslut, svarar han.

– Vi vill att utredningen kommer upp i nämndens arbetsutskott och nämnden i augusti/september.

– Vi har också sagt att vi vill att nämnden äskar om en tilläggsbudget för det som nämnden inte mäktar med när det gäller besparingarna, säger Leif Axelsson.

Foto: Freepik (översta bilden)