En man i Oskarshamn har dömts för flera bidragsbrott: Så mycket pengar fick han i felaktiga utbetalningar…

En man i Oskarshamn har dömts för flera bidragsbrott: Så mycket pengar fick han i felaktiga utbetalningar…

2022-11-24 0 av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

En man i 30-årsåldern – med adress i Oskarshamn – fick nästan 45 000 kronor i aktivitetsstöd från Försäkringskassan mellan december 2019 och mars 2020, trots att han lönearbetade under den aktuella perioden.

Han skickade helt enkelt in oriktiga uppgifter.

Nu har han dömts för fyra fall av bidragsbrott.

Mannen, som fick en villkorlig dom, ska betala 2 500 dagsböteskronor samt 800 kronor till brottsofferfonden.

Han har medgett de faktiska omständigheterna, men förnekat brott.

I förhör har mannen sagt att han under tidsperioden i fråga hade familjeproblem och att han jobbade på oregelbundna tider.

Han har sagt att han betalade dubbla hyror och underhåll för sina barn som då bodde hos sin mamma.

Stressigt

Det var stressigt och han hade en svår ekonomisk situation, enligt egna uppgifter.

Han har också berättat att han inte kände till reglerna när han ansökte om ersättning.

”Det var svårt att förstå eftersom han inte fullt ut förstår språket”

Tingsrätten

”Någon kontakt med Försäkringskassan eller någon annan för att kontrollera vad som gällde tog han inte. Han gjorde ansökningarna själv och fyllde i uppgifterna i sin telefon. Det var svårt att förstå eftersom han inte fullt ut förstår språket. Nu han fick klart för sig att det var fel gjorde han inga fler ansökningar. Han märkte att han fick pengar utbetalade till sitt konto. Om han inte hade fått det hade han inte klarat det ekonomiskt. Alla pengar gick till barnen. Om han hade känt till att han inte hade rätt till ersättning hade han inte ansökt om det. Han håller på att återbetala det som han fått felaktigt utbetalat. Han betalar tillbaka 3 500 kronor i månaden”, skriver tingsrätten, som slår fast att den dömde rimligen ”måste ha märkt att han fick betydligt mer pengar att röra sig med” och ”därmed insett att det kunde röra sig om felaktiga utbetalningar”.

”Likgiltig”

”Trots detta har han inte kontaktat Försäkringskassan eller kontrollerat detta närmare. Han får därmed anses ha varit i vart fall likgiltig till de felaktiga uppgifterna och utbetalningarna. NN har därmed begått gärningen uppsåtligen och ska dömas i enlighet med åtalet”, skriver rätten.

Den dömde – som lever under ordnade förhållanden – förekommer under två avsnitt i belastningsregistret – det handlar om olovlig körning och grov olovlig körning.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: