En man i Oskarshamns kommun döms till rättspsykiatrisk vård: Riktade en kniv mot exsambons hals och kropp

En man i Oskarshamns kommun döms till rättspsykiatrisk vård: Riktade en kniv mot exsambons hals och kropp

2022-07-25 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMNS KOMMUN

En man i 20-årsåldern – med adress i Oskarshamns kommun – döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för barnfridsbrott, olaga frihetsberövande och grovt olaga hot.

Han ska betala sammanlagt 40 000 kronor till sin tidigare sambo och sitt lilla barn – varav 30 000 kronor till sambon (för kränkning) och 10 000 till barnet (för kränkning).

Den dömde ska även betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Mannen döms för att ha berövat exsambon friheten genom att föra in henne i badrummet i det gemensamma hemmet och där låsa badrumsdörren, ställa upp en duschdörr för badrumsdörren och hålla en arm om henne och rikta en kniv mot hennes hals och kropp i början av maj i år.

Det är också utrett att parets gemensamma barn, som var omkring ett halvår gammal vid det aktuella tillfället, var med vid ovannämnda händelse.

Allvarlig psykisk störning

Av det rättspsykiatriska utlåtandet framgår det att den dömde mannen begick gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, som han även vid tiden för den rättspsykiatriska undersökningen led av.

Ett vittne har berättat att hon hörde hur någon skrek på hjälp och slog på ett fönster i den aktuella bostaden. Vittnet hörde både en kvinna och en man skrika. De skrek på hjälp och bad om att någon skulle ringa polisen. Kvinnan lät panikslagen.

När polisen kom fram till platsen berättade exsambon att hennes dåvarande sambo hade fått någon form av narkotikautlöst psykos.

Flera knivar

”I lägenheten var det rörigt och det låg flertalet knivar utspridda i lägenheten. Det fanns två knivar i sovrummet och två i hallen. En av knivarna i hallen pekade NN ut som den kniv som använts vid gärningen”, står det i domen.

Både exsambon och barnet var blöta.

Till polisen sa exsambon att hennes dåvarande sambo hade känt sig förföljd och att han trodde att hans telefon var avlyssnad – samt att det hade befunnit sig folk uppe på vinden.

”Brottets karaktär och vad som i det rättspsykiatriska utlåtandet anförs om risken för att NN återfaller i allvarlig brottslighet innebär att den rättspsykiatriska vården ska vara förenad med särskild utskrivningsprövning”, skriver tingsrätten i domen.

En annan polis har berättat att han fick information om att den dömde mannens mamma hade ringt och uttryckt oro över att hennes son hade fått en psykos.

Hörde skrik

Polisen fick parallellt med detta in samtal från allmänheten, som berättade att det hördes skrik från bostaden och att man uppfattade det som att en kvinna hölls inlåst mot sin vilja.

När poliserna kom fram uppträdde den dömde mannen på ett oroligt sätt och framstod som paranoid.

”Det stärkte känslan av att NN kanske befann sig i någon form av psykosliknande tillstånd”, står det i domen.

Rätten konstaterar att mannen var orolig och rädd för sin egen säkerhet under den aktuella kvällen.

Barrikaderade sig

”Detta har fått honom att barrikadera sig i lägenheten och beväpna sig med en kniv som han ömsom burit i handen ömsom haft i sitt bälte. Under detta förlopp har NN och parternas gemensamma barn befunnit sig i lägenheten. Under en del av kvällen har samtliga tre befunnit sig inne i badrummet där NN duschat och försökt barrikadera dörren för att förhindra någon från att ta sig in”, står det i domen.

”Vad NN har berättat får stöd av vittnet NN:s (en polisman) uppgifter om att NN direkt på kvällen när polis anlände berättade för honom att NN hållit en kniv mot henne och tagit strupgrepp på henne. Enligt NN (en polisman) pekade NN vid detta tillfälle även ut den kniv som hade använts. Det faktum att ifrågavarande kniv även anträffades öppet mitt i hallen ger enligt tingsrätten visst stöd för att den kort dessförinnan brukats på något sätt”, skriver rätten.

I domen framgår det att mannen och kvinnan hade en destruktiv relation.

Kvinnan har ensam vårdnaden om det gemensamma barnet.

Dela gärna artikeln med dina vänner: