En studie ska ge svar på vad det kommer att kosta att bygga en storskola på Länsmansängen i Oskarshamn

En studie ska ge svar på vad det kommer att kosta att bygga en storskola på Länsmansängen i Oskarshamn

2022-06-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Går det att bygga den nya, inplanerade, storskolan på Länsmansängen i Oskarshamn?

Ja, det återstår att se.

Det finns ett förslag om att en volymstudie ska genomföras.

Det berättar bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Richard Bergquist, teknisk chef i kommunen, gästade bildningsnämndssammanträdet på onsdagen.

Han informerade om den geotekniska utredningen på Länsmansängen.

Rapporten tas upp för beslut i kommunstyrelsen nästa vecka.

”Det är inte ett berg – det är lera, gyttja och något väldigt finkornigt”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Man har provborrat på de tre öppna ytorna vid brännbollsplanen (ner till 14 meters djup). Mycket av det som vi redan visste bekräftades. Det är inte ett berg – det är lera, gyttja och något väldigt finkornigt, säger Anton Sejnehed.

En gammal sjöbotten, alltså?

– Nja, det vill man inte säga att det är. Men det är inte ett berg under.

– Man har också kunnat konstatera att grundvattnet ligger 1,5 meter under marken i området. Ska man gå vidare med Länsmansängen, så är rekommendationen att man ska genomföra en volymstudie. Det innebär att de tycker att man ska ta fram volymerna och placeringen för skolan – så att man kan räkna ut hur det blir med trycket och därmed kunna slå fast vilka åtgärder som krävs när det gäller pålning – och kostnaden för det arbetet.

– Det är ju skillnad på att placera ett tiovåningshus på en plats, jämfört med ett tvåvåningshus. Förslaget är att kommunstyrelsen ska ta ett beslut om att en volymstudie ska genomföras, säger Anton Sejnehed.

Anton Sejnehed (S) är ordförande i bildningsnämnden. Foto: Peter A Rosén

Magnus Larsson (C), som är andre vice ordförande i bildningsnämnden, tycker alltjämt att den nya skolan ska byggas i Havslätt.

– Det här förstärker vårt förslag, säger han.

”Frågan är vad det kommer att kosta?”

MAGNUS LARSSON (C), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

– Det är som Richard konstaterade i går, det kommer inte att vara omöjligt att bygga på Länsmansängen – men frågan är vilka åtgärder som krävs? Det har byggts på sankmark förr på andra ställen runtom i världen, så omöjligt är det inte – men frågan är vad det kommer att kosta? Och det kommer vi att få reda på, säger Magnus Larsson.

Magnus Larsson (C) är andre vice ordförande i bildningsnämnden. Foto: Peter A Rosén

Anton Sejnehed berättar att jämförelser har gjorts med Göteborg, som är byggt på en sjöbotten, och där har det förstås pålats rejält.

– Men vi behöver en volymstudie för att kunna få fram en kostnad för bygget av en skola på Länsmansängen, konstaterar han.

Ingela Ottosson (M) är förste vice ordförande i bildningsnämnden.

– Vi behöver gå vidare och göra en volymstudie, så att vi får reda på vad det kommer att kosta, säger hon.

Ingela Ottosson (M) är förste vice ordförande i bildningsnämnden. Foto: Peter A Rosén

Ni moderater har inte Havslätt som förstahandsval?

– Nej, vi håller oss till det som vi har tagit beslut om, svarar Ingela Ottosson.

– De är överens fram till valdagen, inflikar Magnus Larsson och skrattar.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn