Energianalytikern Elsa Widding har utsetts av SD att utreda Sveriges elförsörjning

Energianalytikern Elsa Widding har utsetts av SD att utreda Sveriges elförsörjning

2022-06-20 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Sverigedemokraterna har utsett civilingenjören, energianalytikern och debattören Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning.

”Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta”, skriver SD i ett pressmeddelande.

Enligt analyser av vinterns elkris var nedläggningen av Ringhals 1 och 2 direkt avgörande för de elpriser vi såg under hösten och vintern i södra Sverige. Med reaktorerna kvar i drift hade elpriserna varit 30-50 procent lägre.

Väderberoende energiproduktion

Samtidigt ökar mängden vindkraft i Sverige och angränsande länder. Variationerna i tillgänglig effekt blir därmed större, och energisystemets obalanser svårare att prognosticera. Större andel vindkraft kan leda till att flera länder har ont om effekt samtidigt, när vindförhållandena är dåliga över ett stort geografiskt område.

”I detta läge driver Socialdemokraterna och vänsterpartierna på för än mer väderberoende energiproduktion och fortsatt nedläggning av planerbar kraftproduktion”, enligt SD.

Lång bakgrund i branschen

Sverigedemokraternas utredare Elsa Widding har lång bakgrund i energibranschen som nyckelperson i en lång rad energibolag. Hon gjorde sig känd i samband med Nuon-affären, som visselblåsare i sin dåvarande roll på Näringsdepartementet. Hon har därefter engagerat sig som samhällsdebattör och kandiderar i höst till riksdagen för Sverigedemokraterna.

FAKTA / ELSA WIDDINGS UPPDRAG

I Elsa Widdings uppdrag ingår att fokusera på:

  • Hur ett nytt ägardirektiv för Vattenfall kan formuleras för att inte äventyra elsystemets funktionalitet samt bidra till rimliga elpriser på kort/medellång och lång sikt.
  • Hur Sverige ska hantera en eventuell situation med effektbrist den kommande vintern.
  • Hur rättvisa och rimliga marknadsvillkor skapas mellan de olika energislagen.
  • Hur effektivare tillståndsgivning och förutsättningar för framtidens kärnkraft skapas.

Elsa Widding kommer att delredovisa sitt uppdrag till Sverigedemokraterna den 16 augusti 2022, för att förslagen ska kunna utgöra underlag för de omedelbara åtgärder som nästa regering kommer att behöva vidta.

Skärmklipp: Pressträff i Sveriges Riksdag

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn