Energikris och Putinpris: Här hittar du hela listan med årets svenska nyord

Energikris och Putinpris: Här hittar du hela listan med årets svenska nyord

2022-12-27 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Energifattigdom, energikris, Putinpris, SMR och smygflation. Många av årets 35 svenska nyord som Språkrådet och Språktidningen tagit fram har koppling till energikrisen i Sverige.

Varje år sedan 2013 tar Språkrådet och Språktidningen fram en lista över nya ord som har slagit igenom. Bland de 35 orden på årets nyordslista finns även ord som epadunk vilket är den musik som oftast förknippas med a-traktorer men även smygflation, alltså prishöjningar som är större än vad som motiveras av kostnadsökningarna.

Här är hela nyordslistan:

Accelerationism: extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle.

Agrivoltaisk: som kombinerar jordbruk och solkraft.

Autokratisering: process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.

Avkarbonisering: avveckling av beroende av fossila bränslen.

Barbiecore: estetik inspirerad av Barbiedockor.

Brösta: ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.

Dödsdoula: professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.

Edgelord: person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.

Energifattigdom: otillräcklig tillgång till elektricitet.

Energikrig: krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckyningsmedel.

Epadunk: musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.

Falsk majoritet: majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.

Framefotboll: fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.

Ha dagen: pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.

Hungersten: graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.

Kamikazedrönare: obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.

Klickkemi: metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.

Klimatbiljett: subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.

Klimatskadestånd: ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.

Matfattigdom: otillräcklig tillgång till mat.

Munkmodell: modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.

Njutningsäktenskap: tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.

Permakris: serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.

Putinpris: pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.

Returmissbrukare: person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.

Selfiemuseum: lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.

SMR: småskalig modulär reaktor kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas.

Smygflation: prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.

Sporttvätt: användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.

Spökflyg: flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.

Urbexare: person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.

Valförnekare: person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.

Vertiport: vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.

Virtuellt stängsel: digitalt programmerad inhägnad för djur.

Väntesorg: sorg inför annalkande förlust av en närstående.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: