Erlandsson (S): ”Jag känner en stor oro”

Erlandsson (S): ”Jag känner en stor oro”

2021-05-03 0 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

HÖGSBY

– Jag känner en stor oro inför framtiden.

Jonas Erlandsson (S).

Det sa Högsby kommuns oppositionsråd Jonas Erlandsson (S) när årsredovisningen (2020) behandlades under det digitala fullmäktigemötet på måndagskvällen.

”Inte i all evighet”

– Vi vill alla ha den kommunen som Stihna (kommunalrådet Johansson Evertsson, reds. anm.) beskriver. Men det är klart att socialutskottet och utbildningsutskottet inte kan gå med underskott i all evighet. Vi kan inte hålla på och tappa invånare hela tiden.

– Samtidigt har vi två bolag som inte går så jättebra – Högsby Energi och Emåbygdens Vind. Där måste vi gemensamt ta fram en handlingsplan, sa Jonas Erlandsson.

Utbildningsutskottet landade på 2,5 minusmiljoner förra året. Bland det som stack ut fanns interkommunala ersättningar på gymnasienivå, där det var fler elever jämfört med budget. Man hade också fler köpta platser inom särskolan, jämfört med budget.

Socialutskottets underskott låg på 7,2 miljoner kronor.

Skadegörelse

LSS-verksamheten och IFO, individ- och familjeomsorgen, sticker ut.

Man drabbades av skadegörelse på IFO förra våren, vilket ledde till att man tvingades sätta in bevakning dygnet runt under ett par veckor. Det kostade ganska mycket pengar. Och socialbidragskostnaderna ökade i slutet av året.

”Underskotten finns inom områden som jag brinner väldigt mycket för. Det är stöd till de som har det svårast i samhället”

JONAS ERLANDSSON (S), OPPOSITIONSRÅD I HÖGSBY KOMMUN

– Underskotten finns inom områden som jag brinner väldigt mycket för. Det är stöd till de som har det svårast i samhället. Men någonstans måste vi gemensamt jobba för att komma till rätta med de ekonomiska problemen, betonade Jonas Erlandsson, som också konstaterade att det senaste året har varit mycket speciellt.

”Befarade det värsta”

– Vi befarade det värsta i samband med covid-19-utbrottet i början av 2020. Som tur är, så har vi en regering som leds av Socialdemokraterna. Och regeringen har, tillsammans med samarbetspartierna, faktiskt stöttat upp på ett fantastiskt sätt, för att Sveriges kommuner och regioner ska kunna klara av den här pandemin.

– Det har gett oss en hel del extrapengar – som gör att vi kan överleva som kommun.

Jonas Erlandsson passade även på att tacka personalen för ett fantastiskt arbete.

– Och jag vill tacka mina kollegor och motståndare i fullmäktige för att vi gemensamt under det här året har jobbat för Högsby kommuns bästa, underströk han.

Kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) summerade 2020 så här:

– Det var ett väldigt annorlunda år. Resultatet för förra året blev 15,5 miljoner kronor (pluskronor) – efter att prognoserna skiftat väldigt mycket under året. Våra medarbetare i vård, omsorg och skola har fått arbeta med stor oro kring smittspridningen. Äldreboenden har haft besöksförbud och våra anställda blev ombedda att arbeta hemifrån i möjligaste mån.

”Klart är att vi klarade 2020 utan smitta inom särskilda boenden och hemtjänst. Vi hade inte heller några dödsfall på grund av covid-19”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C), KOMMUNALRÅD I HÖGSBY KOMMUN

– Och invånarna uppmanades att hålla sig till sin familj. Äldre elever har haft distansundervisning och yngre elever har haft hemundervisning vid minsta symptom. Vad detta leder till på sikt är oklart. En större ensamhetskänsla, särskilt bland de äldre som bor själva, är troligen en av konsekvenserna. Klart är dock att vi klarade 2020 utan smitta inom särskilda boenden och hemtjänst. Vi hade inte heller några dödsfall på grund av covid-19.

Stihna Johansson Evertsson (C).

”Stor eloge”

– Vi kan konstatera att hygienrutiner och andra åtgärder har haft väldigt stor effekt. Jag vill passa på att ge en stor eloge till alla som på olika sätt har bidragit till detta.

Stihna Johansson Evertsson fortsatte:

– Det har varit en svår tid. Och det är ännu inte över. Snart kanske vi kan ana något som liknar början på slutet. Men att tro att krisen är över – nej, det är för tidigt. Vi befinner oss fortfarande i det som kallas för tredje vågen av smittspridningen – och vaccineringen pågår.

”Jag vill rikta ett stort och varmt tack till all personal, våra bolag, föreningar och politiker – som under året gjort viktiga insatser för Högsby kommun”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

– Efter coronakrisen är det dags att se möjligheterna och jobba för en kommun med bra välfärd, utbildning och omsorg. Och med en budget i balans.

– Jag vill, till sist, rikta ett stort och varmt tack till all personal, våra bolag, föreningar och politiker – som under året gjort viktiga insatser för Högsby kommun. Det är tillsammans som vi kan gå framåt och ge invånarna i kommunen det de efterfrågar. En kommun som ser positivt på framtiden och tror på ett Högsby som kan bli ännu bättre. Tack för arbetet under föregående år, sa Stihna Johansson Evertsson.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN