Ett av tio hushåll har mer än 1 miljon på banken

Ett av tio hushåll har mer än 1 miljon på banken

2021-07-02 Av av Oskarshamns-Nytt

EKONOMI

Sju procent av hushållen i Sverige har mindre än 10 000 kronor i sparkapital på banken. Vart tionde hushåll har samtidigt mer än en miljon. Det visar SBAB:s sparundersökning för 2021.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1 800 hushåll om hur stort sparande de har på banken. Enligt svaren har 7% av de svenska hushållen mindre än 10 000 kronor i sparkapital på banken. 58% har mer än 100 000 sparat. Ett av tio hushåll har mer än 1 miljon kronor sparat på banken (se diagram nedan). Andelen hushåll med både högst (över en miljon kronor) respektive lägst (under 10 000 kronor) i banksparande har ökat något sedan 2019.

Vart tionde hushåll har mer än 1 miljon kronor

”Det är inte så förvånande att banksparandet är ojämnt fördelat. Det är samtidigt intressant att notera att vart tionde hushåll har mer än 1 miljon kronor i mycket säkert banksparande”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

”Trots generellt sett lägre avkastning än på aktier och fonder kan det vara en fördel med en sådan trygg buffert om vi skulle hamna i en djupare lågkonjunktur med fallande aktie- och bostadspriser. Banksparande omfattas också av den statliga insättningsgarantin på upp till 1050 000 kronor per person och institut”, säger Robert Boije.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är den andra som gjorts av SBAB sedan 2019 och har denna gång besvarats av 1837 personer. Den genomfördes under vecka 22–23 av Kantar Sifo.

Andel hushåll med sparande i olika sparandeklasser i %:

Grafik: SBAB

Dela gärna artikeln: