”Ett sådant mischmasch av motstridiga intentioner”

”Ett sådant mischmasch av motstridiga intentioner”

2021-04-21 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Vid dagens möte med regionala utvecklingsnämnden behandlades Region Kalmar läns yttrande över den statliga strandskyddsutredningen. Yttrandet är alldeles för svagt och försiktigt”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Utredningen tillsattes för att det skulle bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Men förslagen som den kommer med kommer inte att innebära någon liberalisering av strandskyddet eller ge länet den utvecklingskraft i form av ökad bebyggelse som det så väl hade behövt. Den enskilda markägaren förblir lika rättslös och förhindrad att ta tillvara sin äganderätt som idag. Detta tycker vi att Region Kalmar län tydligt borde ha markerat i sitt yttrande, säger Pär-Gustav Johansson (M). 

– Att utredningen har blivit ett sådant mischmasch av motstridiga intentioner beror på att regeringsunderlaget är sådant. Vi förstår att majoriteten i Region Kalmar län av lojalitet mot sina partivänner i Stockholm har svårt att gå längre i sin kritik än vad det gör i detta yttrande, men vi beklagar samtidigt att partilojalitet hindrar ett kraftfullt agerande från regionens sida i denna fråga som berör länet så djupt, säger Anders Andersson (KD). (Bilden)

ARKIVFOTO

PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: