Ett stort kliv mot en ny hälsocentral i Mönsterås: ”Väldigt positivt”

Ett stort kliv mot en ny hälsocentral i Mönsterås: ”Väldigt positivt”

2021-11-29 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Den nya hälsocentralsdetaljplanen antogs, enhälligt, av fullmäktigeförsamlingen i Mönsterås kommun på måndagskvällen.

– Detaljplanen är en del av en ganska mångårig diskussion om en nybyggnation av en hälsocentral i Mönsterås. När jag tillträdde fanns fortfarande alternativet om ombyggnad av den nuvarande hälsocentralen kvar – men regionen landade ganska snabbt i att man vill ha en nybyggd hälsocentral. Det är naturligtvis väldigt positivt för Mönsterås att vi får en modern och fin hälsocentral, sa kommunalrådet Anders Johansson (C).

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

Syftet med den antagna detaljplanen är att utveckla och stärka Mönsterås tätorts södra delar – genom att möjliggöra för samhällsviktiga funktioner och centrumverksamhet.

Detaljplanen möjliggör för vård, centrumverksamhet, detaljhandel och kontor.

”Nu är vi redo”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Nu är vi redo – och förhoppningsvis tar regionen sina beslut så snart som möjligt, så att vi kommer i gång med projektet. Det är bra för mönsteråsarna, sa Anders Johansson.

”Jag är faktiskt jätteglad”

MADELEINE ROSENQVIST (KD)

Madeleine Rosenqvist (KD) klev också upp i talarstolen:

– Jag är faktiskt jätteglad för att vi i dag är framme vid att kunna ta det här beslutet. Det är härligt att vi äntligen ska få en ny, fräsch och fin hälsocentral i Mönsterås. Det har vi väntat på länge. Det har gått väldigt många turer fram och tillbaka.

Madeleine Rosenqvist (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

– Hur hälsocentralen ska se ut, ja, det vet vi tyvärr inte riktigt i dagsläget. Jag är även med i politiken inom regionen – och där har vi kristdemokrater lagt fram att vi tycker att en bassäng ska följa med. Det är inget vi beslutar om här i kommunfullmäktige – men jag vet att vi tror att det behövs. Jag har varit i kontakt med reumatikerförbundet och de har skickat en skrivelse, om vikten av bassängen, till kommunstyrelsen.

”Hur det kommer att bli långsiktigt, ja, det vet vi inte”

ROLAND ÅKESSON (C)

– Jag hoppas att vi ska kunna lösa det på något sätt. Om det inte finns med i planen som regionen tar fram, vilket jag inte är säker på, så hoppas jag att vi kan använda den andra, som vi har kvar i dag, på samma ändamålsenliga sätt. Jag vet att den är dålig, men jag hoppas ändå, för reumatikernas skull och för andra intresseorganisationer, att vi ska kunna ha kvar den, sa Madeleine Rosenqvist.

Roland Åkesson (C), som är både kommunpolitiker och regionpolitiker, replikerade:

– Madeleine, innan jag kom in i regionfullmäktige så tog ett enhälligt regionfullmäktige – inklusive Kristdemokraterna – en plan för hur det skulle se ut. Så det har väl du, eller någon av dina partivänner, varit med och tagit? Då bestämde man sig för en struktur – och det är inte alltid bassängerna hamnar i anslutning till hälsocentralerna, utan det kommer naturligtvis bli som så att man fortsätter att hyra den nuvarande bassängen. Det har jag fått besked om – och där har man ett avtal med kommunen. Man är beredd på att utveckla det.

Roland Åkesson (C). Arkivfoto: Centerpartiet

”Det visade sig att den nuvarande centralen är för liten”

ROLAND ÅKESSON

– På andra håll har man kopplat ihop med respektive kommuns badanläggning och någon varmbassäng där. Hur det kommer att bli långsiktigt, ja, det vet vi inte – men däremot kommer man att hyra den nuvarande bassängen av kommunen, så att reumatiker kan komma dit och få sina bad och så vidare, sa Roland Åkesson, som tycker att beslutet gällande ny hälsocentral är bra.

– Det visade sig att den nuvarande centralen var för liten – och lokalerna var inte ändamålsenliga för den nya vården och omsorgen i en modern hälsocentral. Här finns ytorna och lokalerna som krävs för att utveckla den nära vården. Alltmer ska göras lokalt i framtiden. Det ska vi vara glada över – och det är bra för mönsteråsarna och kommuninvånarna. Det blir naturligtvis även lättare att rekrytera allmänläkare och sjuksköterskor med flera. Jag tror att det här blir jättebra. Nu när kommunen har antagit detaljplanen, så kommer regionen att skriva under markavtalet.

Roland Åkesson tror dock inte på byggstart under 2022.

– Jag tror att projekteringen kommer att dra ut på tiden. Men det blir förhoppningsvis 2023 – och då kan man besöka hälsocentralen någon gång 2025. Det blir fantastiskt bra.

– Den senaste som byggdes i Emmaboda landade på ungefär 117 miljoner kronor.

”En sak har jag lärt mig inom politiken, och det är att man ibland får ändra uppfattning. Och det har vi gjort i den här frågan”

MADELEINE ROSENQVIST

Madeleine Rosenqvist replikerade:

– De lovade att det skulle vara klart till årsskiftet 2023/2024, men det är kanske som du säger Roland, att det löper på lite långsamt. Det du säger om att det har tagits riktlinjer och så vidare – det stämmer, men jag vet inte hur länge sedan det är, jag är ersättare i regionfullmäktige och tjänstgör inte så ofta. Men en sak har jag lärt mig inom politiken, och det är att man ibland får ändra uppfattning. Och det har vi gjort i den här frågan.

– Det här står vi för i valkretsen för Mönsterås, Oskarshamn och Högsby. Det står jag fast vid – men jag tycker att det är jättebra om vi kan vara kvar i bassängen som vi har i dag. Jag välkomnar att vi då renoverar den och ser till att den fungerar och att den håller rätt temperatur. Då är ingen gladare än jag – för vi ska inte slösa med resurserna om vi inte behöver göra det. Jag hoppas att det blir så – och att vi inte står utan bassäng. Men det är ett regionbeslut.

”Jag tror inte att det finns någon anledning att så tvivel i frågan”

ROLAND ÅKESSON

Roland Åkesson igen:

– Din gruppledare i regionen, Jimmy Loord (KD), höll med om att det i stort sett var ett enhälligt beslut i regionfullmäktige om hur detta med bassängerna skulle organiseras och styras. Sedan kan det finnas avvikande uppfattningar, men så var det. Jag tror inte att det finns någon anledning att så tvivel i frågan, för regionen har väntat på den här inriktningen länge. När planen är färdig, så görs markavtalet – och projekteringen påbörjas efter programarbetet.

”Det är gutt”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Robert Rapakko (S) – oppositionsråd i Mönsterås kommun – gick också upp i talarstolen:

– Det är kul att yrka bifall till den här planen. Det har tagit ett tag och vi har fått slipa på detaljerna för att hitta den rätta platsen, som både vi och regionen är överens om. Jag delar tidsuppfattningen om att det kanske dröjer till 2025–2026 innan jag får göra mitt första besök, om jag nu måste, på hälsocentralen.

Robert Rapakko, oppositionsråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Men det är gutt att det ger oss lite tid och framförhållning – för vi måste tänka på båda delarna, både på att ta fram planen och möjliggöra för regionens utveckling i Mönsterås med den här satsningen, men vi ska också ta ansvar för huset som vi får över. Så blir det när hälsocentralen lämnar sin nuvarande plats. Vi måste börja tänka på vad marken bäst kan användas till.

”I Oskarshamn har man en bra tempererad bassäng med höj- och sänkbart golv. Det vore en dröm att kunna erbjuda något sådant i Mönsterås.”

ROBERT RAPAKKO

– Och bassängen – ja, absolut. Roland och Madeleine sitter på samma sida här. Ni har ansvaret för att vi har en duglig bassäng i Mönsterås i dag. Sedan kanske den bassängen bör bytas ut på sikt. Då kan man kanske hitta något samröre med Vattenpalatset, tänker jag. I Oskarshamn har man en bra tempererad bassäng med höj- och sänkbart golv. Det vore en dröm att kunna erbjuda något sådant i Mönsterås, sa Robert Rapakko.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn