Fartdårar: De boende längs med vägen i Skorpetorp känner stor otrygghet

Fartdårar: De boende längs med vägen i Skorpetorp känner stor otrygghet

2020-04-27 0 av Peter A Rosén

SKORPETORP

De boende längs med vägen i Skorpetorp känner en stor otrygghet på grund av fartdårarna som kör genom byn.

I ett inlägg på Facebook skriver polisen i Oskarshamn att invånare i Skorpetorp har hört av sig och berättat att många fordonsförare är dåliga på att hålla sig till hastighetsbegränsningen när de kör genom byn.

Polisen har därför genomfört hastighetskontroller på platsen. Polisen har även genomfört hastighetskontroller vid Gläntans förskola i Oskarshamn.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PETER A ROSÉN
Polisen genomförde hastighetskontroller i närheten av golfbanan i Skorpetorp.
FOTO: PETER A ROSÉN