Fastighetsägare i Oskarshamns kommun riskerar vite på 100 000

2020-06-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

En fastighetsägare i Oskarshamns kommun har fått ett utsläppsförbud gällande hens enskilda avloppsanläggning.

Utsläppsförbudet, som är kopplat till ett vite på 100 000 kronor, gäller från och med den 1 januari nästa år.

Fastighetsägaren måste ansluta sig till det befintliga kommunala vatten- och avloppsnätet.

Kommunen kan inte acceptera ett enskilt avlopp inom ett kommunalt vatten- och avloppsområde.

Samhällsbyggnadskontoret kan dock inte komma med ett föreläggande om att hen ska koppla in sig – utan det samhällskontoret kan göra är att sätta upp ett utsläppsförbud för den befintliga anläggningen. Och det är det man har gjort nu. Det meddelade samhällsbyggnadsnämnden på en pressträff på måndagen.

FOTO: PETER A ROSÉN