Fem miljoner kronor omfördelas till Vallhallaskolans matsal

Fem miljoner kronor omfördelas till Vallhallaskolans matsal

2021-06-07 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Fem miljoner kronor omfördelas från projektet med Kristineängs förskola, i Kristineberg, till en utbyggnad av matsalen på Vallhallaskolan i Oskarshamn.

Ett beslutsförslag togs av kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte, som hölls strax innan måndagskvällens digitala fullmäktigemöte i Oskarshamns kommun.

Fullmäktigeförsamlingen tog sedan det definitiva beslutet.

Matsalen kommer att gå från dagens 150 platser till 230 platser.

Behovet har uppkommit med anledning av att elevantalet har ökat i skolan.

”Nya friska pengar”

– Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och så hoppas vi att det kommer nya friska pengar till nya förskoleplatser så småningom, så att de inte stoppas på vägen, sa Leif Axelsson (SD).

”Jag kan säga det till Leif – det kommer inte att komma några nya pengar från himlen”

MAGNUS LARSSON (C)

– Det är viktigt att vi har med oss att vi behöver plocka fram pengar för Kristineängs förskola. Jag kan säga det till Leif – det kommer inte att komma några nya pengar från himlen. Det är vi politiker som måste gå in och göra prioriteringar för att säkerställa bygget av den förskolan. Det ansvaret hamnar på oss alla. Det här är den snabbaste och enklaste vägen framåt för att lösa problemen med finansieringen som har uppstått när det gäller matsalen i Vallhallaskolan, sa Magnus Larsson (C), som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

”Det är bra”

– Naturligtvis är detta något som vi vill göra. Det finns pengar att flytta från ett projekt som inte kan genomföras under det här året, men som ändå måste genomföras längre fram. Vi vet inte vad vi stöter på för problem när det kommer till markförhållanden. Det kan finnas mer saneringsbehov. Vem vet. Men vi behöver göra detta, så jag tycker att det är bra, sa oppositionsrådet Mathias Karlsson (L), som yrkade bifall till förslaget.

Leif Axelsson tackade Magnus Larsson för hans inlägg.

”Helt självklart”

– Min uppmaning var adresserad till majoritetens politiker, som ska se till att de här pengarna kommer fram – självklart vill vi från oppositionens sida satsa de här pengarna. Det är helt självklart, sa han,

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) sa så här:

– Det här har varit en lång process, både när det gäller matsalen och Kristineängs förskola. När det kommer till matsalen, så har vi en upphandling som är klar. Det är dags att dra i gång med byggnationen. Därför behöver vi omfördela medel dit, så att vi kommer i gång med byggnationen. Samtidigt är vi i en situation där vi först i kväll tog detaljplanen för Kristineängs förskola. Det innebär att vi inte kan gå ut med en upphandling på den än.

”När det gäller Kristineängs förskola, så kommer bildningsnämnden och tekniska nämnden att se till att det kommer upp ett ärende på fullmäktige i september”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Därmed fanns det en möjlighet att omfördela medel från Kristineängs förskola till Vallhallaskolans matsal. Och jag vill uppmärksamma fullmäktige på att vi hade behövt göra en omfördelning oavsett vilken partibudget som hade gått igenom. Inget parti hade tagit höjd för den fördyringen. När det gäller Kristineängs förskola, så kommer bildningsnämnden och tekniska nämnden att se till att det kommer upp ett ärende på fullmäktige i september.

”Ska saneras”

– I detaljplanen för Kristineängs förskola så kan man läsa att länsstyrelsen, i sista sekund, kom med synpunkter och sköt in att området ska saneras, sa Anton Sejnehed, som betonade att man i september kommer att kunna presentera mer realistiska uppgifter kring vad förskolan i fråga kommer att kosta.

– Då kan vi också hantera det. Vi kommer att ta ansvar för att det kommer en förskola på plats i Kristineberg, sa Anton Sejnehed.

Dela gärna artikeln: