Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Finansminister Elisabeth Svantesson (M): Besvärligt läge för svensk ekonomi

ANNONS

REGERINGEN

Svensk ekonomi befinner sig i ett besvärligt läge. Den övergripande bilden ligger dock i linje med Finansdepartementets bedömning från december. ”Läget är osäkert och ekonomin pressas från flera olika håll. Det är hög inflation, samtidigt som vi befinner oss i början på en lågkonjunktur”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Aktiviteten i svensk ekonomi minskade under fjärde kvartalet och flera indikatorer tyder på en svag utveckling även framöver. Hushållens köpkraft urholkas av höga priser och stigande räntor vilket bidrar till en svag tillväxt i år.

– Svenska hushåll är räntekänsliga vilket leder till att både konsumtionen och aktiviteten på bostadsmarknaden sjunker när räntorna stiger snabbt, säger Elisabeth Svantesson.     

Löntagarnas värsta fiende

I förra veckan presenterade SCB nya inflationssiffror som visar att KPIF-inflationen i januari sjönk något jämfört med föregående månad. Den underliggande inflationen, KPIF-inflationen rensat för energipriser, fortsatte dock att öka.

– Inflationen är löntagarnas värsta fiende. En viktig och prioriterad uppgift för finanspolitiken i det här läget är att lätta på trycket för hushåll och företag utan att elda på inflationen ytterligare, säger Elisabeth Svantesson.

Låg tillväxt jämfört med EU-länder

Det syns även tecken på att läget på arbetsmarknaden börjar svalna. Både antalet varsel och konkurser har varit högre än normalt de senaste månaderna och arbetslösheten väntas öka 2023 och 2024.

För att vända utvecklingen i ekonomin betonade finansministern vikten av en fortsatt ansvarsfull och välavvägd finanspolitik tillsammans med reformer som återupprättar arbetslinjen och ökar produktiviteten.

– Sverige har i flera år haft en låg tillväxt i BNP per capita och en hög arbetslöshet jämfört med andra EU-länder. En av regeringens viktigaste uppgifter den här mandatperioden är att genomföra reformer som ökar produktiviteten och får fler människor i arbete.

Osäkert omvärldsläge

Finansministern sa också att det osäkra omvärldsläget gör det svårt att bedöma utvecklingen framåt.

– Den övergripande bilden ligger i linje med bedömningen som jag presenterade i slutet av december men i budgeten har vi tagit höjd för att hantera en djupare nedgång i ekonomin om läget skulle förvärras ytterligare, säger Elisabeth Svantesson.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS