Finns det några regler när det gäller hundar i bil? Juristen svarar

Finns det några regler när det gäller hundar i bil? Juristen svarar

2021-05-04 Av av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Juristen Julia Engström på Ludvig & Co svarar på läsarnas frågor. Denna vecka undrar en läsare om vad som gäller för hundar i bil.

Finns det några regler när det gäller hundar i bil?

Tack för din fråga! Vid transport av hund med bil måste hunden sitta så att den kan klara en kraftig inbromsning. En hund skall transporteras direkt i bagageutrymmet eller i en rörelsesäkrad bur. Ett särskilt hundbälte går också bra att använda. En hund som transporteras under en längre tidsperiod (mer än sex timmar) måste erbjudas vatten minst var sjätte timme.

I en bur (eller bilens bagageutrymme om det är en stor hund) ska hunden som kunna stå och ligga i en naturlig ställning. Jordbruksverket har fastställt minimimått. Enligt en dom från kammarrätten i Göteborg (nr 5776-14) hade länsstyrelsen gjort rätt som förbjudit vissa hundburar som Polismyndigheten använt sig av. Förbudet aktualiserades för att hundburarna var för små.

Ett undantag till ovanstående är den situationen att hunden i fråga är sjuk eller skadad och hunden behöver vård snarast möjligt.

Om man tar en paus, vilket kan vara bra och nödvändigt för föraren, får en hund vara i bilen som längst i tre timmar. Om temperaturen i bilen befaras kunna komma att överstiga 25 grader får man inte lämna hunden utan tillsyn i bilen. Man får inte heller lämna hunden utan tillsyn i bilen om det kan bli kallt (lägre än -5°C).

Om man tar ut hunden ur bilen, istället för att ha den i bilen, är det inte tillåtet att binda fast hunden direkt i bilen. Det är tillåtet att binda fast hunden i en särskild uppbindningsanordning som fästs i bilen och som är utformad så att det är omöjligt att köra iväg utan att ta bort anordningen. Tänk på din bästa vän när du tar med dig hen i bilen, inte minst i sommar!

Dela gärna artikeln: