Flera aktiviteter inom ramen för Hedströms donation går inte att genomföra

Flera aktiviteter inom ramen för Hedströms donation går inte att genomföra

2020-08-19 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Flertalet av de beviljade ansökningarna inom ramen för Gösta och Karin Hedströms donation går inte att genomföra under det innevarande året, på grund av restriktionerna och rekommendationerna under coronapandemin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har därför röstat ja till ekonomiavdelningens förslag om att förlänga tidsfristen för alla beviljade ansökningar.

De beviljade ansökningarna – som främst handlar om bidrag till aktiviteter, utflykter och resor för medborgare som är 65 år eller äldre – under år 2019 kan nyttjas till och med den 31 december 2021.

Man behöver inte skicka in nya ansökningar.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK